Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

KomHIT utvecklingsprojekt

Syftet är att tillgodose barnets rätt till kommunikation enligt FNs barnkonvention och konvention för personer med funktionsnedsättning och på så sätt också bidra till ökad aktivitet och delaktighet under vårdvistelse eller tandvårdande behandling. Projektet skapade en nationell webbresurs där personal och föräldrar kan få information och kunskap och kunna ladda ner kommunikationsstödjande material att användas i barnsjukvård och tandvård, och utvärderade och spred dessa resurser nationellt.

Finansiering
Arvsfonden

Samverkande parter
DART, olika enheter inom barnsjukvård och tandvård i Västra Götalandsregionen samt FUB i Lerum, DHB Västra och Autism- och Aspergerföreningen i Göteborg och Södra Bohuslän.

Bakgrund
Mellan 2010 och 2013 genomfördes en forskningsstudie som syftade till att kartlägga familjers upplevelser kring omhändertagande av barn med kommunikationssvårigheter inom barnsjukvård och tandvård. Studien visade att föräldrar till barn med kommunikationssvårigheter överlag är positiva till bemötande men att det råder en stor brist på kunskap om kommunikationssvårigheter och kommunikationsstöd i form av alternativ och kompletterande kommunikation (AKK). Personalen förlitar sig därför på föräldern som tolk vilket inte alltid räcker. Föräldrarna anser att det behövs mer kunskap och tillgång till både låg- och högteknologiska redskap i vården. I tandvården har bildstöd använts sedan flera år, men detta sker sporadiskt och beror på person och situation.

Målgrupp
Målgruppen är i första hand barn med funktionsnedsättning men också barn och deras familjer som har svårigheter med kommunikation på grund av bristande kunskaper i svenskt tal- och skriftspråk. 

Metod
Projektet startades januari 2013 och då med huvudsakligt fokus på barnsjukvård. 2014 inkluderas tandvården med samordning av Mun-H-Center i Göteborg. En arbetsgrupp med representanter för olika verksamheter har fått utbildning och demonstrationsmaterial. Dessa grupper skall tillsammans bygga upp en bank med ett brett urval av kommunikationsstödjande material. En strävan finns att arbeta med Universal Design dvs. att verktygen används generellt i arbete med alla barn. Personalen på de olika enheterna kommer också att få utbildning om kommunikation och AKK. Parallellt med dessa aktiviteter kommer en interaktiv hemsida att skapas som också kommer att innehålla videoklipp och kommunikationsstöd att användas direkt på smartphone/surfplatta. Projektår tre kommer att inriktas på utvärdering, spridning och dokumentation. Utvärdering sker i samverkan med forskningsprojektet.

Resultat
Flera olika verksamheter inom barnsjukvård och tandvård har deltagit. Representanter för dessa verksamheter har fått utbildning om kommunikation och AKK, och i samverkan med Dart byggt upp en bank med ett brett urval av kommunikationsstödjande material. Parallellt med dessa aktiviteter byggdes webbresursen www.kom-hit.se upp, där detta material, filmer och ytterligare resurser finns tillgängliga. Numera finns materialet integrerat på Darts webbplats. 

Den andra delen av webbresursen är www.bildstod.se där det går att skapa egna bildstöd, ladda upp dem och kunna titta på och ladda hem stöd som andra har skapat.

Projektledare
Gunilla Thunberg, DART, Kruthusgatan 17, 411 04  Göteborg. E-post: gunilla.thunberg@vgregion.se, mobil: +46707855225.

Senast uppdaterad: 2019-11-14 14:36