Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Forskare på Dart

Forskningsverksamheten på Dart handlar om kommunikationsstöd i olika former. Här ser du forskare och doktorander på Dart.

Profilbild av Gunilla Thunberg

Gunilla Thunberg

Universitetssjukhusöverlogoped, docent, adjungerad lektor i logopedi

Disputerade 2007 med avhandlingen Using Speech-Generated Devices At Home. 

Avhandlingen undersöker om barn med autismspektrumstörning kan använda samtalshjälpmedel för att förbättra sin kommunikation i olika aktiviteter i hemmet. Resultatet visar att barn med autism kan ha nytta av samtalshjälpmedel som anpassats till barnet, aktiviteten och som omgivningen använder aktivt. Hjälpmedlet kan då förankra samspelet mellan barn och förälder.

Gunillas nuvarande forskning har tre inriktningar: (1) Kommunikationsstödjande insatser och AKK på tidig nivå och för såväl små barn, ungdomar som vuxna, (2) Läsundervisning för barn och ungdomar i behov av AKK, samt (3) AKK som universell design för att öka kommunikativ tillgänglighet, framföra allt i barnsjukvård.

Gunillas avhandling på engelska

En längre sammanfattning på svenska

Profilbild av Margret Göransson Buchholz

Margret Göransson Buchholz

Specialistarbetsterapeut, med.dr.

Disputerade 2019 med avhandlingen Let’s stay in touch! - Remote communication for people with communicative and cognitive disabilities.

Avhandlingen beskriver fjärrkommunikation för personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter i relation till självbestämmande och delaktighet. Resultatet visar att tillgång till fungerande fjärrkommunikation är viktigt för att ha kontroll över sitt eget liv. Den beskriver också hur det behövs ökad tillgång till fungerande teknik, kunskap och stöd för att personer med kommunikativa och kognitiva svårigheter ska kunna fjärrkommunicera som de själva önskar.

Margrets avhandling på engelska

En sammanfattning på svenska

Profilbild av Sofia Wallin

Sofia Wallin

Specialistlogoped, doktorand

Doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet, inom forskarskolan med inriktning mot tidiga insatser i lärandemiljöer. Sofias doktorandprojekt är en explorativ studie av KOMPIS – KOMmunikation genom Pekprat I Skolmiljö, en intervention som riktar sig till pedagogisk verksamhet. 

Senast uppdaterad: 2024-05-21 14:33