NLS - Ny Lösning SITHS - Västra Götaland

NLS

Under januari 2024 kommer SITHS byta plattform i hela Sverige, modernare och smidigare lösningar, möjligheter till Mobilt SITHS vilket är motsvarande Mobilt BankID

Förändringar

  • Telia e-legitimation kommer inte längre att finnas på korten
  • Underskriftscertifikaten kommer inte finnas på korten men kan hämtas i eftterhand för de som har behov, notera att den nya klienten inte stöde underskriftscertifikat. 
  • Du kommer bara kunna ha ett extra certifikatspar på ett kort, detta påverkar enbart de med anställningar inom flera organisationer. 
  • En klient för MAC finns, den har dock begränsad funktionalitet och kräver att kortet är utgivet efter oktober 2022.
  • Mobilt SITHS går att hämta i Apple AppStore respektive Android Play.
  • Det tidigare kravet på Internet Explorer 11 inaktualiseras, den nya plattformen kommer att sstödja alla webbläsare.
  • För dig som använder underskriftscertifikat sker parallellt en avveckling av dessa där de ersätts av en underskriftstjänst. Om du ändå skulle ha behov av ett underskriftcertifikat så måste du isåfall ladda ned dessa till ditt kort efterhand.
  • Du kommer få ditt kort levererat till din folkbokföringsadress – men du behöver fortfarande gå till en id-administratör för att aktivera det. Du väljer Isjälv din pinkod, och det är i normalfallet bara en kod du behöver.
  • Den personliga e-legitimationen från TeliaSonera utgår helt.
  • Möjlighet till mobilitet har redan införts (motsvarande Mobilt BankID

Länkar samt mer information och nedladdningar

Sidan är under uppbyggnad och vi återkommer med länkar och dokument som kommer finnas tillgängliga att ladda ned.


Mobilt SITHS - VGR

I Västra Götalandsregionen har det startats ett projekt; Etablera mobilt SITHS eID - VGR från Koncernstab Digitalisering att säkerställa att regionens IT-infrastruktur uppfyller de krav som ställs från nästa generation av SITHS. Inom det projektet ingår att se till att alla regionens PC får SITHS eID Windowsklient installerad på sin PC.

Om du däremot ansvarar för ett IT-system som använder SITHS idag rekommenderar vi att du tar del av den information som Inera AB publicerat.