Katalog i Väst (KIV)

Katalog i Väst (KIV) är en katalogtjänst i VGR med koppling till den nationella HSA-katalogen. Här finns vårdenheter och medarbetare listade.

I KIV registreras uppgifter om vårdenheten, vilka underliggande enheter och funktioner som finns samt vilka personer som arbetar där. Uppgifterna om vårdenheterna används bland annat för presentationen av vårdutbudet på 1177.se, men även på vårdgivares egna webbplatser.

Uppgifterna om personer används för behörighet och inloggning till tjänster i VGR och för att få eTjänstekort utfärdade av VGR. Det är viktigt att informationen i KIV är korrekt.

Kontaktpersoner

Utveckling- och strategiska frågor: Mohammed Hadida mohammed.hadida@vgregion.se

Privata vårdgivare inom Vårdval: ekonomi.vardval@vgregion.se

Privata vårdgivare inom LOL,LOF,LOU (Taxan/vårdavtal): Mohammed Hadida ekonomi.privera@vgregion.se

Privata vårdgivare inom tandvård: Toni Vasilevski toni.vasilevski@vgregion.se


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:29