VGR-föreläsningar

Här hittar du inspelade VGR-föreläsningar. Föreläsningarna är tvärdisciplinära och drivs som ett gemensamt projekt av studierektorerna för specialistläkare inom VGR genom det medicinska kompetensutvecklingsrådet. De vänder sig till hälso- och sjukvårdspersonal.

Vissa filmer innehåller bilder som kan uppfattas som obehagliga.

Tidigare inspelade VGR-föreläsningar på Sahlgrenskas intranät

Medicinska kompetensutvecklingsrådet

Prehospitalt spinal rörelsebegränsning vid trauma, april 2019

Föreläsning till minne av professor Eva Selin Lindgren, april 2019

Mortalitets- och morbiditetskonferens, 27 mars 2019

Akuta aorta aneurysm, mars 2019

Traumacenter Karolinska, mars 2019

Icke operativ hantering av mjältskador, mars 2019

Totalförsvarets sjukvårdssystem, mars 2019

Inflammatorisk ryggsjukdom - vanlig sjukdom med många namn (reumatologi), mars 2019

Trauma mot gravida, februari 2019

Hur utvecklas stelhet i leder efter trauma och kirurgi? (ortopedi), februari 2019

Handläggning av binjureincidentalom (kirurgi), februari 2019

Föreläsning om pneumomediastinum (lungmedicin), januari 2019

Senast uppdaterad: 2019-04-08 13:28