Om Utbildningsenheten

Sommaravslutning för kursansvariga och seminarieledare på Utbildningsenheten för psykologer 2023.

Utbildningsenheten för psykologer startades 2018 och är en del av VGR Akademin. Vi har i uppdrag att utveckla utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för legitimerade psykologer. Det innebär utbildningsaktiviteter på specialistnivå och i det yrkeslivslånga lärandet som på ett tydligt sätt lägger fokus på att göra skillnad för dem vi finns till för.

Vi samverkar med Kompetensrådet för psykologer och regionala studierektorer för PTP. 

Utbildningsenhetens övergripande mål är att:

  • erbjuda utbildningsaktiviteter för legitimerade psykologer
  • att bidra till patientnytta genom alla våra utbildningar och aktiviteter
  • att bidra till VGR som en attraktiv arbetsgivare för psykologer
  • att ge stöd till/samarbeta med olika aktörer i kompetensutvecklingsfrågor för psykologer. 

Intresseanmälan utbildare

Utbildningsenheten för psykologer arbetar aktivt med att använda interna psykologer som föreläsare, kursansvariga, seminarieledare och i andra utbildningssammanhand. 

Är du intresserad av att ingå i vår verksamhet? Anmäl ditt intresse här

Utbildningsenheten för psykologer

Joakim Olausson

Utbildningsledare

Katarina Malmqvist

Ordförande i Kompetensrådet för psykologer/Regionalt övergripande studierektor

Kajsa Holm

Regionalt övergripande studierektor PTP

Viktoria Grönvall

Utbildningskoordinator

Andrea Leser

Pedagog

Helena Bergkvist

Adm koordinator

Tina Camitz

Kursutvecklare

Camilla Savonen

Pedagog