PLUS Intro - utbildning i svenska

VGR Akademin erbjuder en utbildning i svenska språket med sjukvårdsinriktning till nyanlända läkare och sjuksköterskor. Genom att erbjuda undervisning i svenska i ett tidigt skede vill vi förkorta och underlätta deltagarnas väg till svensk legitimation och arbete i sjukvården.

Beskrivning av kursen

PLUS Intro består av grundutbildning i allmän svenska och sjukvårdssvenska. Deltagarna får också grundläggande introduktion till svensk hälso- och sjukvård samt rådgivning och stöd kring legitimationsprocessen.

Kursen består av lärarledda lektioner två dagar i veckan, totalt sex timmar per vecka. Kursens längd är ett läsår. Utöver de aktiviteter och hemuppgifter som ingår i kursen studerar deltagarna svenska på egen hand. För att uppnå kursens mål behöver deltagaren studera heltid, 40 timmar per vecka. Kursen startar på lägre medelnivå i svenska språket.

Deltagaren avslutar PLUS Intro med ett test på nivå C1 i svenska (i enlighet med GERS, gemensam europeisk referensram för språk). Nivå C1 eller motsvarande krävs för att få svensk legitimation. Kontinuerliga uppföljningar görs under kursens gång för att utvärdera deltagarnas utveckling.

Nästa kursstart

PLUS Intro har två starter per år, en i januari och en i augusti. Nästa kursstart är 15 augusti 2024. Sista ansökningsdag har passerat. Vi öppnar upp för nya sökande i slutet av september 2024 inför kursstart i januari 2025. 

Kvalifikationer och urval

För att vara behörig till PLUS Intro krävs att den sökande:

 • är bosatt i Västra Götalandsregionen
 • har ett legitimationsyrke inom hälso- och sjukvård. Läkare, sjuksköterskor och barnmorskor är prioriterade yrken.
 • har utbildning från ett land utanför EU/EES-land

Deltagaren behöver inte ha anställning i Västra Götalandsregionen för att bli antagen kursen. Det är möjligt att arbeta deltid, ha praktik eller studera på SFI eller Komvux parallellt med PLUS Intro.

Urvalet av deltagare görs av VGR Akademin. Följande punkter tas med i bedömningen:

 • Nuvarande nivå i svenska språket. Deltagaren behöver ha en grundläggande nivå vid kursstarten.
 • En arbetsmarknadsbedömning i relation till yrke och eventuell specialitet
 • Intervju

Praktisk information

 • De lärarledda lektionerna hålls i Vänersborg.
 • Det krävs att deltagaren har en dator för att genomföra kursen. Vid behov kan deltagaren låna en laptop under studietiden.
 • Kursen är kostnadsfri förutom eventuella resekostnader
 • Du kan ha rätt till reseersättning om du är asylsökande, har uppehållstillstånd genom massflyktsdirektivet eller är registrerad som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och är inskriven i ett program.
 • Kursen ger inte rätt till studiebidrag via CSN.

Ansökning

Du ansöker till PLUS Intro genom att fylla i vårt digitala ansökaningsformulär. Vi gör en första bedömning av din ansökan för att säkerställa att du är kvalificerad. Du kommer sedan att bli kontaktad efter sista ansökningsdagen. Observera att ansökan är stängd. Det kommer att vara möjligt att söka igen i höst. 

Ansök här

 

Korta fakta om PLUS Intro

Sista ansökningsdag: 2024-05-19

Kursstart: 2024-08-15 (följande start: 2024-01-16)

Antal platser: 12

Studieort: Vänersborg

Linda Olsson

Samordnare

Telefonnummer