Sjukhusen i väster möter SIMBA

Som ett led i att förbättra folkhälsan i regionen medverkar Sjukhusen i väster i ett hälsofrämjande nätverk. Under 2022-2023 gjorde nätverket en informations- och utbildningskampanj där hälsosamma levnadsvanor är i fokus.

Satsningen fokuserade på fyra kategorier: mat, fysisk aktivitet, alkohol och tobak. Målet är att höja kunskapen om hälsosamma levnadsvanor hos medarbetare i vård- och hälsorelaterade professioner. Det är också att höja kommuninvånarnas kunskaper om hur och var de kan få stöd och hjälp kring levnadsvanor, samt väcka intresse för hur de kan förbättra sin hälsa.

På denna sida kan du läsa mer om och ta del av satsningens olika inslag.

Föreläsningar: Levnadsvanor

Om levnadsvanor med Olle Lundberg

Varje människa vill, kan och gör saker. Men det är inte bara ett resultat av viljan eller omgivningen. Det du vill, det du kan och det du faktiskt gör påverkas av samspelet med miljö, sociala förväntningar och fysiologin. Hör Olle Lundberg, professor i Health Equality Studies vid Stockholms universitet och huvudsekreterare för Forte, tala om hur våra levnadsvanor formas och hur vi formas av dem, samt efterföljande panelsamtal med representanter från kommunerna, Samordningsförbundet och Sjukhusen i väster.

Om levnadsvanor och fysisk aktivitet med Mats Börjesson

Våra levnadsvanor betyder mer än någonsin. Inte bara i samband med hur covidpandemin drabbar, men också för annan sjukdom, som hjärtkärlsjukdom och mental hälsa. I denna föreläsning hör du Mats Börjesson, professor i idrottsfysiologi vid Sahlgrenska Akademin och hjärtläkare, diskutera betydelsen av våra levnadsvanor (med betoning på fysisk aktivitet), och om metoder för att påverka dessa. Mats är ordförande i regionala programområdet för levnadsvanor i Västra Götalandsregionen och sitter i den nationella grupperingen för levnadsvanor, inom den så kallade kunskapsstyrningen.

Om alkohol med Frida Dangardt

Frida Dangardt

Frida Dangardt är docent och överläkare vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus samt ansvarig för alkoholområdet inom regionalt programområde levnadsvanor.

Om alkohol och andra droger med Dzemal Sabovic och Alexander Brekke

Om alkohol och droger med årets drogförebyggare Dzemal Sabovic ihop med projektledaren Alexander Brekke.

Hur arbetar vi för att minska risken för alkohol- och drogdebut bland barn och unga? Vilka är skadeverkningar och vad innebär en för tidig alkoholdebut för den unga hjärnan? Konkreta tips och råd till föräldrar och andra viktiga vuxna.

Föräldraföreläsning om alkohol och andra droger

Om mat: för hälsan och planeten

Dietister

Lina Johansson, dietist Öckerö kommun, Heléne Ambjörnson, dietist och tidigare processledare för hälsofrämjande sjukhus vid Kungälvs sjukhus och Maria Magnusson, dietist och verksamhetsansvarig för folkhälsoenheten vid Sjukhusen i väster lyfter några viktiga aspekter kring mat och reflekterar kring vad vi kan göra för att påverka vår hälsa och miljön. Du får också konkreta tips på god mat för din hälsa. 

Föreläsningen den 17 mars filmades och här kan du ta del av den:

Om hälsosamma val med Lina Johansson

Du kan även ta del av filmer där Lina Johansson tipsar om hur du kan göra hälsosamma val i matbutiken.