B. Sårstatus/inspektion av sår

Frågeställning

Vad skall ingå i ett sårstatus?

Kriterier

Vårdtagare med sår

Mål

Målet är att patienten skall få korrekt bedömning och därigenom rätt behandling. Ett adekvat sårstatus krävs för att göra en preliminär bedömning.

Åtgärd/information

I sårstatus dokumenteras:

  • Lokalisation
  • Sårutseende (t.ex. storlek, djup, nekroser, sekretion, infektionstecken, lukt)
  • Omgivande huds utseende (t.ex. temperatur, färg, behåring, kapillär återfyllnad, eksem, maceration, lipodermatoskleros, atrophie blanche och pigmentering)
  • Aktuellt förband
  • Ev. sårodlingsresultat 

Observera!

Resultatet av A, B och C
A. Anamnes/allmänstatus
B. Sårstatus/inspektion av sår
C. Dopplerundersökning
leder till
 D. Identifiering av sårtyp

Kvalitetssäkrat

201210 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde