Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Venös kärlundersökning

Frågeställning

 Hur utförs en venös kärlundersökning?

Kriterier

 Sår där preliminär bedömning skall göras för att identifiera sårtyp eller vid övriga behov av venös kärlundersökning.

Mål

En korrekt utförd  undersökning.

Åtgärd/information

Följande utrustning krävs:

  • En enkel ultraljudsdoppler för perifer blodtrycksmätning (bör finnas på varje mottagning).
  • Ultraljudsgel.
  • Stasslang eller stasband.

Se instruktionsfilm (ca 9 min) OBS! Denna film är inspelad då hygienreglerna var mindre strikta. Vi ber om överseende med detta.

Utförande:
Patienten undersöks stående med det aktuella benet avslappnat och lätt böjt i knäleden.

  1. Placera dopplern riktad snett uppåt i knävecket något lateralt eller medialt om medellinjen, (figur 2).
  2. Leta efter pulsljud från a. popliteav. poplitea ligger alltid strax intill artären, (figur 1). Komprimera vaden varvid ett duschande flöde hörs från venen. Justera läget till bästa ljud hörs. 
    Så här låter artärpulsar med doppler (ljudfil -wav)
  3. Komprimera nu vaden tills det duschande venflödet upphör, varvid kompressionen släpps, (figur 2 a och b). Hörs då ett liknande flöde som vid kompressionen talar det för en venös insufficiens, d v s att i avsaknad av fungerande klaffar rinner blodet tillbaka ner i venen, (figur 3).
  4. För att försäkra sig om att det inte är en ytlig insufficiens i v. safena parva anbringas en stasslang tio centimeter nedom knävecket och vadkompressionen upprepas, (figur 2 c). Kvarstår backflödet efter det att kompressionen släppts, rör det sig om en djup venös insufficiens. Om backflödet försvinner beror det på en ytlig insufficiens i v. safena parva, (som kan opereras). Om inget backflöde hörs alls utan stasslang är klaffarna i v. poplitea intakta och patienten har ingen djup venös insufficiens. Har patienten varicer kan dessa vara orsaken och är ofta möjliga att operera.

Med hjälp av denna metodik, d v s vadkompression, kan man också med dopplern kontrollera insufficiens i v. safena magna eller lyssna över varicer. Vid ytlig venös insufficiens hörs ett tydligt backflöde efter hävd kompression.
Vid svårtolkade fynd rekommenderas kompletterande färgdopplerundersökning på Fysiologiska laboratoriet Skaraborgs Sjukhus Skövde.


Figur 1: Kärlanatomi i knävecket
Figur 2a. Vadkompression
Figur 2b. Hävd kompression
Figur 2c. Vadkompression med ytlig venstas
Figur 3:Schematisk framställning av undersökningsteknik
Figur 4: Typiska dopplerflödeskurvor

Så här låter reflux i poplitea (ljudfil -.wav)

Se Tolkningsschema av venös kärlundersökning

Observera!

Resultaten från venös kärlundersökning och /eller arteriell blodtrycksmätning leder, tillsammans med A och B
A. Anamnes/allmänstatus
B. Sårstatus/inspektion av sår
till
D. Identifiering av sårtyp

 

Kvalitetssäkrat

201210 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde


Senast uppdaterad: 2020-12-29 13:31