D. Identifiering av sårtyp

A-anamnes/allmänstatus,
B-sårstatus/inspektion av sår och
C-dopplerundersökning skall vara gjord.

Mål

Målet är att tolka fynden från den preliminära bedömningen, vilket leder till identifiering av sårtyp.

Åtgärd/information

Resultatet av den preliminära bedömningen ger ett antal kännetecken, som identifierar sårtyp.

Kännetecken vid:

Arteriellt sår

Arteriovenöst blandsår

Multifaktoriellt blandsår

Neuropatiskt sår hos diabetiker 

Venöst sår

Övriga sår

Observera!

Vid följande fynd ska kompletterande bedömning göras av läkare:

  • Konstaterat eller hotande gangrän
  • Infektionstecken
  • Hos diabetiker med neuropati kan de klassiska infektionstecknen saknas. Där kan i stället ökad sekretion och/eller lukt iakttas
  • Tilltagande smärta

Kvalitetssäkrat

201210 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde