Neuropatiskt sår hos diabetiker

Fotundersökning vid diabetes - nationellt vårdprogram

Vanligt förekommande fynd  i allmänstatus:

 • Nedsatt sensibilitet i foten
 • Vanligtvis ingen smärta

Vanligt förekommande fynd i sårstatus:

 • Varm och torr fot
 • Sår på tryckställen, t. ex. under foten, på tår
 • Runda, djupa, utstansade sår med underminerade kanter
 • Clavusbildning ses ofta i sårkanten
 • Kan ha lätt sänkt ankel/armtrycksindex
  Om påtagligt sänkt ankel/armtrycksindex betraktas såret som arteriellt

  Diabetiker kan ha falskt höga ankeltryck pga. stela (icke komprimerbara) kärl.
 • Om venös insufficiens påvisas kan kompressionsbehandling övervägas
 •  
 • Behandlingsplan vid neuropatiskt sår hos diabetiker

Bildarkiv

Kvalitetssäkrat

201210 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi, Sårcentrum  Skaraborgs Sjukhus Skövde