Behandlingsplan vid fotsår hos diabetiker

Observera!

Vid kombination sår, infektion och nedsatt cirkulation hos diabetiker kan förloppet vara galopperande och patienten ska därmed remitteras akut till infektionsklinik eller kärlkirurg. 

Medicinska åtgärder

  • Föreligger infektion? Var frikostig med antibiotikabehandling, snar uppföljning och överväg remiss till infektionsklinik.  
  • Föreligger arteriell insufficiens? Följ vårdprogram:
    Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Kritisk benischemi
  • Optimera diabetesbehandlingen. Viktigt med väl inställd diabetes för att möjliggöra sårläkning.
  • Tryckavlastning av hälar/fot
    I väntan på avlastning kan man begränsa fysisk aktivitet och kortvarigt avlasta med kryckor eller rullstol. Därefter skrivs remiss till Ortopedservice för hjälp med behandlingssko, behandlingssandal och hälavlastning.
  • Komplicerande sjukdomar behandlas optimalt t.ex. hypertoni och lipid rubbning.

Omvårdnadsåtgärder

Levnadsvanor

Ge egenvårdsråd
Fina fötter - förebyggande fotvård
Sår på foten inkl. egenvård av fötter

Kost
Kostråd vid bensår och fotsår 
Mat för Dig som har fotsår/bensår/trycksår

Rökning- uppmuntra till rökstopp
Rökavvänjning

Remiss

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.