Hjälp vid val av madrass utifrån risk/sårklass

OBS Standardmadrasser upphandlas inte längre inom landstinget på grund av ökat fokus på trycksårsprevention.

Basmadrasser/Risk för trycksår / trycksår klass 1-2

Välj en madrass med tryckreducerande skum eller växeltryck luft. Till exempel: Optimal 5-Zon (skum), Da Capo Comfort plus (skum). CuroCell Auto4 (dynamisk luft)

Mycket hög risk för trycksår / trycksår klass 3-4

Välj en madrass med växeltryck luft. Till exempel,
CuroCell AUTO4, CuroCell AUTO420 (upp till 250 kg brukarvikt),
Iso Air madrass av "Low air loss" typ

 

Länkar till leverantörernas hemsidor:

CuroCell AUTO4

Da Capo Comfort plus

Iso Air

Optimal 5-Zon

Senast uppdaterad: 2017-11-07 11:09