Allmänmedicin

Regional medicinsk riktlinje Fetma (Obesitas)  - behandling av övervikt och fetma i primärvården.

Beslutstöd

Fysisk aktivitet

Kost 

Material och länkar

Remissmallar och remisskriterier


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:21