Utbildningar

Utbildningar, seminarium och konferenser som Smittskydd Västra Götaland erbjuder.

Utbildning i smittspårning kring STI, sexuellt överförbara infektioner (grundkurs)

Smittskydd Västra Götaland inbjuder till smittspårarutbildning som riktar sig till personal som handlägger smittspårning kring sexuellt överförbara infektioner (STI) i Västra Götalandsregionen.

Borås:

Datum:     Torsdagen den 26 april 2018
Tid:            9.00 - 16-00
Plats:         Södra Älvsborgs läns sjukhus, lokal Spishörnan, Borås
Nivå:         Grundutbildning

Anmälan via Regionkalendern

Inbjudan och program

Övriga utbildningar som andra aktörer och samarbetspartners anordnar: 

Forum för sexuell hälsa - Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) på vårdcentral. 

Datum: Tisdagen den 17 april
Tid: kl. 13:00-16:00 

Plats: Södra Älvsborgs Sjukhus, Brämhultsvägen 53, lokal Elin Odencrantz, Borås 

Anmälan och program 

 

 

 Presentationer från smittskyddsutbildning för primärvården som ägde rum september och oktober 2017: 

Powerpointpresentation