Mässling

Smittskydd Västra Götaland utreder, tillsammans med en vårdcentral och en vårdenhet på Södra Älvsborgs sjukhus, Borås, ett säkerställt fall av mässling. Den smittade personen är ett ovaccinerat barn som rest utomlands. Utredning och smittspårning pågår med berörda enheter. Det är viktigt att vården har en ökad uppmärksamhet på mässling.

Pressmeddelande 2018-05-03 "Fall av konstaterad mässling i Borås" 

Fler fall av mässling i Europa
Fortsatt uppmärksamhet på mässling är dock viktigt. Resande innebär att mässling kan återkomma. Sjukdomen är fortfarande vanlig i många länder i världen. I Europa 2017 sågs en fyrfaldig ökning av mässling jämfört med året innan enligt WHO.  
Förekomst av mässling i olika länder i Europa under 2017, se ECDC:s rapport.

Viktigt med fortsatt uppmärksamhet 
Misstänk mässling hos icke-immuna personer som söker med feber, torrhosta, ögonirriation, huvudvärk och utslag i munslemhinnan (kan misstolkas som afte). Efter 3-4 dagar kommer ett storfläckigt, rött och ofta sammanflytande utslag som vanligen debuterar i ansiktet för att sedan sprida sig mot bål och extremiteter. Tidiga fall av mässling kan misstas för influensa eftersom utslagen kommer först efter ett par dagar. Mässlingvirus är luftburet och mycket smittsamt. 

 • Personer med misstänkt mässling ska inte sitta i väntrum i vården.
 • Patienter som själva misstänker att de kan vara sjuka i mässling ska kontakta 1177 Vårdguiden innan de söker vård. 

Vem riskerar att bli smittad av mässling?

 • Barn under 18 månader som inte vaccinerats mot mässling
 • Vuxna födda mellan 1960 och 1980
  • Om man inte blivit vaccinerad
  • Om man inte haft mässling
  • Om man bara fått en dos vaccin
 • Personer som avstått vaccination

Handläggning och diagnos

PM för utbrottshantering och smittspårning av mässling.

Mässling - akutbedömning och klinisk bild 

Vaccination

Information till kommuner i Västra Götaland om mässling - riskbedömning och råd om vaccination

Hälsodeklaration inför vaccination mot mässling, påssjuka, röda hund  

Beslut om kompletterande kostnadsfri vaccination mot mässling, påssjuka och röda hund - beslut från Regionstyrelsen 2018-01-16. (informationsbrev till vårdgivare) 

Information om barn och mässlingvaccination från Central barnhälsovård 

Frågor och svar om mässling 

Frågor och svar om mässling  

Frågor och svar om mässling, påssjuka och röda hund från Folkhälsomyndigheten 

Sjukdomsinformation om mässling  denna sida. 

Nedan finns länk till bildstöd för att ställa frågor och ge information om mässling och vaccination till sjukvårdsbesökare. Bildstöden kan användas som stöd i samtal med personer som inte pratar svenska eller av andra orsaker har en begränsad möjlighet att förstå talat språk. Det finns på flera språk.
Materialet är producerat av KomHit - kommunikationsstöd i vårdsituationer.
Besök deras hemsida för bildstöd om mässling och vaccinationer. 

Mässlingsaffischer "Vaccinera dig mot mässling"

Affischerna finns att kostnadsfritt beställa hos Adress- och distributionscentrum. Skriv därefter in mässling i sökordsrutan. 

Entréskyltar

Entréskylt för vårdcentraler, jourcentraler och övriga mottagningar, som besöks av akut sjuka, att sätta upp på ytterdörren.  
Svenska
Arabiska
Engelska
Somaliska 
Tigrinja

Nedan finns exempel på svenska: 

Informationskort: "Jag vill vaccinera mig mot mässling"