Information om smittsamma sjukdomar

På denna sida finns information om när barnen är sjuka och smitta sker på förskolan. Det är viktigt att vårdnadshavare får bra och rätt information. En hjälp till er som arbetar på förskolan är informationsblad som ni själva kan använda och även ge till barnens vårdnadshavare. Datum anger när dokument skapades eller senaste revidering.

När barnet blir sjukt - information till vårdnadshavare 

Diarré och kräkningar i förskolan - information till vårdnadshavare 

Huvudlöss - information till vårdnadshavare

Höstblåsor - information till vårdnadshavare

Impetigo (Svinkoppor) -  information till vårdnadshavare 

RS-virus (december 2016) 

Springmask -  information till vårdnadshavare

Vattkoppor -  information till vårdnadshavare

Ögoninfektion -  information till vårdnadshavare

PM/anvisningar för förskoleverksamhet

Blodburen smitta 
Blodburen smitta bland barn och ungdomar 

MRSA (meticillinresistenta gula stafylokocker)
MRSA hos barn inom barnomsorgen

Streptokockinfektioner inom förskoleverksamheten
Föräldrainformation 

Personalinformation

Sjukvårdsinformation

Tarmsmitta - Diarré och kräkningar inom förskolan 
Föräldrainformation

Personalinformation

Sjukvårdsinformation  

Översättningar diarré och kräkningar i förskolan

Översättningar När barnet blir sjukt

Smitta i förskolan

Kunskapsunderlaget Smitta i förskolan från Socialstyrelsen 

Senast uppdaterad: 2017-10-30 13:28