LIA – lärande i arbete

Utbildningar inom yrkeshögskolan ska leda till arbete eller egenföretagande inom ett yrkesområde, och det är därför viktigt att utbildningen har nära kontakt med arbetslivet. LIA är en kurs i utbildningsplanen som innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats.

Syftet är att du som studerande ska få möjlighet utveckla dina kunskaper, färdigheter och kompetenser i en verklig miljö, med möjlighet att knyta kontakter med personer i branschen. LIA är obligatorisk i de YH-utbildningar som leder till en kvalificerad yrkeshögskoleexamen (som omfattar minst 400 YH-poäng), men är en viktig del även i kortare YH-utbildningar.

Det vanligaste är att du som studerande själv söker LIA-plats. Utbildningsanordnaren ansvarar för att varje studerande får en relevant och kvalitetssäkrad LIA-plats som erbjuder lämpliga arbetsuppgifter och handledning som svarar mot kursmålen. LIA kan utföras utomlands, men många väljer att söka en LIA-plats på sin hemort.

Det är alltid utbildningsanordnaren som sätter betyget på LIA-kursen, men görs ofta i dialog med LIA-handledaren som också är aktiv i planeringen och genomförandet av LIA-kursen.

Den studerande är försäkrad under sin LIA.

Läs mer om LIA hos MYH - Myndigheten för yrkeshögskolan

Läs mer om LIA på Yrkeshögskolan.se

För arbetsgivare

Som arbetsgivare har du möjlighet att påverka vilka utbildningar som ges på Yrkeshögskolan och hur deras upplägg ser ut. Yrkeshögskolan utbildar i tätt samarbete med branschen och näringslivet.

Film om LIA riktad till arbetsgivare

10-minuterskurs för LIA-handledare

Läs mer om LIA för arbetslivet hos MYH - Myndigheten för yrkeshögskola