Att studera på distans

Att vara aktiv studerande

Att bedriva studier vid Biologiska yrkeshögskolan innebär att eleven följer sin studieplanering genom att aktivt delta i undervisningen och genomföra uppgifter enligt tidsplan. Aktivt deltagande innebär närvaro vid digitala och platsbundna träffar och på LIA, samt kontinuerlig kommunikation mellan ansvarig lärare och elev via lärplattformen. Det räcker inte att enbart logga in i lärplattformen.

Studierna kräver mycket eget ansvar, men stöd och hjälp finns att få, kontakta ansvarig lärare. 

Att jobba vid sidan av studierna

Många av våra studeranden jobbar vid sidan av studierna, det är dock viktigt att du säkerställer att du har tillräcklig tid för studierna.
Du förväntas lägga följande tid på dina studier:

  • 40 timmar i veckan för studietakt på 100%
  • 30 timmar i veckan för studietakt på 75%
  • 20 timmar i veckan för studietakt på på 50%
  • 10 timmar i veckan när du läser på 25%

Beräknade timmar per vecka är ett snitt och det kan vara mer intensivt under vissa perioder, till exempel LIA eller i samband med träffar.

Information om platsträffar

Du står själv för de kostnader som uppstår i samband med platsträffarna såsom resor, kost och logi. 

Information om upprop

Uppropet är obligatoriskt och närvaro krävs för att du ska få påbörja utbildningen och behålla din plats samt för att vi ska kunna registrera dig mot CSN.

Tid och plats för uppropet meddelas i välkomstbrevet som du får när du blivit antagen. 

Digitala verktyg

Vi använder itslearning som lärplattform och kommunikationsverktyg i alla våra utbildningar. Via skolan kan du också få tillgång till Windowspaketet Office 365 under din studietid. Eventuell distansundervisning sker via Teams. Läs mer om våra digitala verktyg här

LIA – lärande i arbete

LIA är en kurs i utbildningsplanen som innebär att en del av utbildningen är förlagd till en arbetsplats. Läs mer om LIA här

Avbrott

En studerande som önskar avbryta sina studier ska meddela detta skriftligt till sin utbildningsledare.