Studiefinansiering och kostnader

Kostnader

Du bekostar själv de utgifter som uppstår i samband med studierna såsom kurslitteratur, arbetskläder, resor, kost och logi.

Studiemedel

Våra utbildningar är studiemedelsberättigade och du kan söka studiemedel för lån och bidrag via CSN. Du ansöker själv om studiemedel via Centrala studiestödsnämnden (CSN)

Skolan rapporterar in studieresultat (betyg) till CSN när kurser avslutats. För att du ska få studiemedel måste du vara godkänd i de kurser du läser. Eftersom de flesta betyg kommer sättas först vid utbildningens slut är det viktigt att du noga läser informationen om studieperioder i ditt välkomstbrev innan du ansöker om studiemedel. Följer du inte skolans rekommendationer om studieperioder riskerar du att helt stå utan studiemedel under delar av din utbildning.