Livsmedel

Västra Götalandsregionens (VGR) inriktning för långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning bygger på uppdraget att främja regional utveckling och invånarnas hälsa.

Livsmedel är en viktig satsning inom VGR:s arbete för långsiktig hållbar utveckling. Fokus ligger på utveckling av produktionen, kompetensförsörjning och goda matvanor.

Livsmedelsagenda Västra Götaland

Västra Götalands agenda för omställning till hållbara livsmedelssystem (pdf)

Styrkeområden

Västra Götaland har fem styrkeområden: Hållbar industri, Hälsa och life science, Livsmedel, biobaserade material och förnybar energi, Framtidens mobilitet och Besöksnäring samt kulturella och kreativa näringar.

Söka stöd

Här hittar du olika former av stöd som går att söka från VGR, vad du kan söka stöd för, hur ansökan går till och vilka krav som finns på rapportering och uppföljning.

Linnéa Qvirist

Regionutvecklare - livsmedel och gröna näringar

Telefonnummer

Gustav af Wetterstedt

Regionutvecklare - livsmedel och gröna näringar

Telefonnummer