Testmiljö djur

Svartbrun hund luktar på metallbehållare

I våra testmiljöer för djur utvecklas nya lösningar med fokus på ökad djurvälfärd, hållbara hästhållningssystem och förbättrad arbetsmiljö.

Här finns möjlighet att testa nya tekniska lösningar, utveckla arbetsmetoder eller studera djurs beteende. Vi kan exempelvis hjälpa till med att träna djur att utföra nya uppgifter, jämföra olika typer av hästhållning eller demonstrera frivillig hantering av djur med positiv förstärkning. Våra tillgångar ingår i vår undervisningsverksamhet där utbildningarna har en nära koppling till forskningsarenan.

Tillgångar inom djur

 • Djurhus med zoo- och sällskapsdjur
 • Anläggningar för travsport, ridning och islandshästsport
 • Skolhästar inom trav, ridning och island
 • Stallar för olika discipliner
 • Hästsimulatorer 
 • Tävlingsanläggningar
 • Hovslagarskola
 • Mjölkproduktion med ca 130 kor, 150 kvigor och 40 kalvar
 • Får, ca 55 tackor och 3 baggar
 • Gris, 1 galt, 40 suggor och ca 800 smågris/år

Projekt inom djur

 • Hand anvisar hund att lukta på metallbehållare
  Detektion av växtsjukdomar med specialsökande hund

  De flesta växtodlare har någon gång behövt tampas med olika typer av växtskadegörare, växtsjukdomar eller ogräs. Ofta är det både kostsamt och tidskrävande att söka upp och identifiera dem och får man angrepp av vissa växtsjukdomar kan det till och med gå så långt att en hel skörd måste kasseras.

 • Stallhjälpredan står i en hästhage med två hästar i bakgrunden bredvid en kvinna med redskap i handen
  Mekanisering av häststall

  För att modernisera arbetet i häststallar provas ny teknik som ska kunna avlasta den som arbetar i stallet. I samarbete med RISE – Research Institutes of Sweden testas och utvecklas en stallhjälpreda som kan bära balar, vatten, foder och annat, men också kunna följa den som arbetar i stallet. På så sätt är förhoppningen att göra arbetssituationen mindre fysiskt belastande och mer ergonomisk.