Testmiljö energi

Fingrar håller i en lysande glödlampa mot en grön bakgrund

I våra testmiljöer för energi utvecklas nya hållbara lösningar med fokus på ökad självförsörjning, klimatsmarta energilösningar och beteendeförändringar för energianvändning.

Här finns möjlighet att testa nya tekniska lösningar, mäta energiförbrukning eller utveckla cirkulära lösningar för en ökad självförsörjning de gröna näringarna. Vi kan bland annat hjälpa till med daglig drift och underhåll av anläggningarna, test och integrering i verklig användarmiljö (ex i ett lantbruk) och genomföra demonstrationsdagar. 

Våra tillgångar inom energi

 • Biogasanläggning 
 • Testanläggning för bioraffinering
 • Testanläggning för solceller och energiförsörjning
 • Energiautonomt timmerhus

Projekt inom energi

 • Askfiltret som står vid biogasanläggningen på naturbruksskolan sötåsen
  Gårdsbaserad produktion av biogas med askfilter-teknik

  Biogas är en av de mest miljövänliga energikällorna vi har. Genom att röta gödsel och skörderester kan energin som finns i restströmmar tillvaratas. På så sätt kan lantbrukare nyttja resurser som redan finns på gården och samtidigt bidra till ett mer hållbart lantbruk. Om biogasen dessutom uppgraderas till fordonsgas kan den ersätta fossila drivmedel och då ge den största klimatnyttan.

 • Smarta elnät

  Det finns många sätt att spara energi på, men hur vet man egentligen vad som ger mest effekt och hur man kan planera sin energianvändning till att bli så smart som möjligt?

 • Småskalig uppgradering av biogas

  Biogas är en av de mer miljövänliga energikällorna vi har idag och en sak vi kan uppgradera till fordonsgas är den gödselgas som bildas av kor.

 • Hand som vilar på solceller med sol i bakgrunden
  Från solel till användare med minsta möjliga förlust

  För att skapa nya möjligheter till klimatsmarta energilösningar testar vi just nu möjligheten att använda likström från egenproducerad energi. Projektet drivs i samarbete med forskningsinstitutet RISE.

 • En person lägger gräs i en stor pressmaskin
  GreenVALLeys

  På Naturbruksskolan Sötåsen i Töreboda finns en unik testanläggning för bioraffinering. Anläggningen är en del i ett större EU-finansierat projekt där flera aktörer deltar med syftet att skapa en ny plattform för utveckling av grön bioraffinering och cirkulära system.