Handledning i forskningsprocessen

Hos FoU primär och nära vård finns det möjlighet att få stöd och handledning genom hela forskningsprocessen.

Om du önskar en första kontakt för att diskutera en projektidé eller handledning vänd dig gärna till en av våra FoU-strateger så kan de sätta dig i kontakt med den av våra handledare vars forskningsområde eller kompetens bäst matchar dina behov.

FoU-strategerna inom FoU primär och nära vård finns listade nedan fördelade på geografiskt område. 

Fyrbodal

Karin Mossberg

FoU-strateg, med.dr, specialist i allmänmedicin

Irene Svenningsson

FoU-strateg, docent i allmänmedicin, distriktssköterska

Telefonnummer

Malin Östman

FoU-strateg, fil.dr, distriktssköterska

Telefonnummer

Göteborg och Södra Bohuslän

Andreas Fors

FoU-strateg, docent, leg. sjuksköterska

Telefonnummer

Kontor: 031 - 346 06 67

Elvira Lange

FoU-strateg, med. dr. leg. fysioterapeut

Telefonnummer

Kontor: 031 - 346 06 67

Susanne Bernhardsson

FoU-strateg, docent, leg. sjukgymnast

Telefonnummer

Kontor: 031 - 346 06 67

Skaraborg

Kristina Bengtsson Boström

FoU-strateg, professor, specialist i allmänmedicin, distriktsläkare.

Sofia Dalemo

FoU-strateg, med. dr., specialist i allmänmedicin, distriktsläkare

Susanne Andersson

Innovationsledare, FoU-strateg, docent, leg. specialistsjuksköterska

Södra Älvsborg

Anette Larsson

FoU-strateg, med. dr., leg. fysioterapeut

Christina Blomdahl

FoU-strateg, fil.dr., leg. arbetsterapeut

Telefonnummer