Stöd och tjänster

Här hittar du en samling av administrativ och praktisk information samt länkar som stöd i FoU-processen.

Anslag och medel

Det finns flera anslagsgivare inom och utanför Västra Götalandsregionen som erbjuder bland annat projektmedel, forskningsanslag, ekonomiska stöd och innovationsmedel.

Affilieringar

Anvisningar för angivande av affiliering vid publikationer utgående från sjukvårdsenheter i Västra Götalandsregionen (www.vgregion.se)

Analysportalen VGR

Här kan du hitta statistik om Västra Götaland och dess invånare samt utvärderings- och analysrapporter m.m. (www.vgregion.se).

Biobank Väst

Regionens alla provsamlingar finns numera under Biobank Väst. Biobanker omfattar alla typer av prov från människa. Hos Biobank Väst hittar du bland annat information om biobanksavtal, rådgivning, stöd och information om provsamlingarna (www.biobankvast.se).

E-biblioteket VGR

Tidskrifter, e-böcker, databaser mm. som finns tillgängliga för anställda i VGR (www.vgregion.se).

Forskningsetik

Ska du forska på människor, mänsklig vävnad eller känsliga personuppgifter? Då behöver du skicka in en ansökan om etikprövning. Här hittar du mer information.

FoU i Närhälsan

Styrande dokument för dig som forskar och är anställd i Närhälsan (länk till Närhälsans intranät)

Kurser

Information om kurserna i forsknings- och utvecklingsmetodik för dig som är anställd inom primär och nära vård.

Mallar

Gemensamma mallar för Worddokument, PowerPoint-presentationer och postrar med regionområdets och Västra Götalandsregionens grafiska profil.

Projektförfrågningsportalen

Alla projekt som önskar involvera och samverka med verksamheter inom förvaltningarna Regionhälsan, Närhälsan och privata vårdverksamheter med avtal enligt Vårdval, ska registreras i Projektförfrågningsportalen (researchweb.org).

Registercentrum Västra Götaland

På Registercentrum Västra Götalands webbplats hittar du information om hur de ger stöd till nationella kvalitetsregister och inom områdena IT, statistik och utvecklingsledning.

Stöd och språkråd

Institutet för språk och folkminne ger råd och rekommendationer och svarar på frågor inom olika expertområden. Här hittar du det stöd de erbjuder i form av bland annat språktjänster, vägledningar, frågor och svar och bidrag till minoritetsspråken. Till exempel är deras frågelåda ett utmärkt verktyg.

Student till docent

Rutin som beskriver hur aktiviteter vid universitetssjukvårdsenheterna (USVE) i de fyra delarna av Västra Götalandsregionen (VGR) ska stödja verksamheter/enheter i utvecklingen från student till docent, i enlighet med Socialstyrelsens riktlinjer.

VGR mediebank

Länk till VGR Mediebank - Västra Götalandsregionen, här hittar du bilder, kartor, logotyper och VGR mallar.