Forskningsplattformar inom FoU primär och nära vård

FoU primär och nära vård arbetar aktivt genom forskningsplattformar. Ett delmål i denna process är att skapa kontaktytor mellan forskare med liknande inriktningar. Projektledare ska också stödja varandra vid ansökan om externa forskningsmedel. Arbetet ses som en väg till ökad styrka för primärvårdsforskning i Västra Götalandsregionen.

I forskningsplattformarna samlas projekt, forskare och forskarstuderande med gemensamma forskningsintressen.

Syftet med forskningsplattformarna är att stärka forskning inom ett avgränsat område och skapa kontaktytor samt att projektledarna kan stödja varandra i arbetet med att söka forskningsmedel och att driva stora projekt.

Läs mer om varje forskningsplattform på deras egna hemsidor där du också hittar kontaktuppgifter till plattformsledare och medarbetare.