Primärvårdens utbildningsenhet diplomerar 33 nya specialister i allmänmedicin

Uppdaterad:
Publicerad:
Diplomering av 14 nyfärdiga specialister i allmänmedicin i Alingsås 21 maj.

Under våren äger diplomeringsceremonier rum i flera av regionens områden. I Södra Älvsborg firas 14 nya specialister, i Södra Bohuslän 11 och i Fyrbodal 8.

–Det är alltid glädjande att diplomera nya specialister i allmänmedicin. De kommer att fylla en viktig funktion och bidra till kompetensförsörjningen inom primärvården, säger Christina Vestlund ST-studierektor i Södra Älvsborg.

Under diplomeringen i Södra Älvsborg utnämndes Johan Linse på Närhälsan Sandared till årets handledare 2024. Göran Fälthammar på Närhälsan Sollebrunn tilldelades studierektorernas speciella handledarpris 2024 för mångårig handledargärning på alla nivåer.

Vi gratulerar både handledare och nya specialister och önskar dem varmt lycka till!

Diplomering av 11 nyfärdiga specialister i allmänmedicin i Södra Bohuslän 23 maj.
Johan Linse på Närhälsan Sandared utnämns till årets handledare 2024.
Göran Fälthammar på Närhälsan Sollebrunn tilldelas studierektorernas speciella handledarpris 2024.
Diplomering av nyfärdiga specialister i allmänmedicin i Fyrbodal.

Fakta

Under 2023 blev totalt 77 ST-läkare färdiga specialister i allmänmedicin i Västra Götalandsregionen. Under 2024 har hittills 33 ST-läkare blivit färdiga specialister.