Vad krävs för att kompetensförsörja primärvården?

Uppdaterad:
Publicerad:
Från vänster: ST-studierektor Christina Vestlund, Utbildningschef Camilla Sandin Bergh och VFU-studierektor Carina Björklund.
Studierektorer och utbildningschef berättar om utbildningsuppdraget och diskuterar vad som krävs för att kompetensförsörja primärvården.

I veckan arrangerade regionområde FoUUI en spännande halvdag med tema: Så ställer vi om till nära vård med stöd av FoUUI Primär och nära vård.

Cirka 100 anmälda politiker, tjänstepersoner och medarbetare tog del av presentationer och debatter om hur utbildning, forskning, utveckling, innovation och implementering stärker och driver omställningsarbetet.

Primärvårdens utbildningsenhet presenterade sin verksamhet och gav exempel på insatser inom utbildningsuppdraget som krävs för att komptensförsörja primärvården. Tydlig styrning, strukturerade kommunikationsvägar mellan aktörerna inom utbildningsuppdraget och en långsiktig planering av framtidens hälso- och sjukvård i samverkan med politiken var några av de saker som betonades.

Intresset för postrarna som ställdes ut under fikapausen var stort och medarbetare från Primärvårdens utbildningsenhet fick möjlighet att diskutera utbildningsuppdraget kopplat till kompetensförsörjning inom primärvården med regionens politiker och tjänstepersoner.

–Vi hoppas på ökad samverkan och samtal om framtidens kompetensförsörjning med regionens styrande politiker inom hälso- och sjukvårdsområdet, ansvariga tjänstepersoner och andra berörda aktörer. Det är viktigt att vi delar en tydlig målbild över vilka yrkesprofessioner som ska arbeta i primärvården, vilka kompetenser de behöver för sin kommande yrkesutövning och hur primärvården ska vara dimensionerad för att gynna regionens invånare, säger Camilla Sandin Bergh, utbildningschef på Primärvårdens utbildningsenhet.

Redo att mingla med gästerna under fikapausen, från vänster: Christina Vestlund, ST-studierektor, Carin Larnert, chef för Allmänläkarkurser, Camilla Sandin Bergh, utbildningschef och Carina Björkman, VFU-studierektor.
Carin Larnert i engagerad diskussion med en av gästerna.
VFU-studierektor Carina Björkman tar hand om gäster.