Alla nyheter från FoU primär och nära vård

Uppdaterad:
Publicerad:

Här hittar du alla nyheter från FoU primär och nära vård det senaste året.

 • Utlysning av medel för alkoholforskning

  Systembolagets Alkoholforskningsråd delar årligen ut 10 miljoner kronor till olika forskningsprojekt. Samhällsvetenskaplig och folkhälsovetenskaplig alkoholforskning prioriteras, tillsammans med forskning som är av särskild betydelse för det förebyggande arbetet mot alkoholskador. Sista ansökningsdag 15 september.

 • Tips från FoU primär och nära vård Fyrbodal: Digitaliseringskonferens

  21 maj 2024 hålls konferensen Digitalisering och lärande för hållbar hälsa, vård och omsorg i samhället på Högskolan Väst i Trollhättan. Anmälningslänkar samt program finns på GITS* hemsida. *Gemensam Information och TjänsteSamordning

 • Aktuella utlysningar i urval

  Ska du söka medel för forskning- eller innovationsprojekt? Här är ett urval av några aktuella utlysningar från externa anslagsgivare. Du kan ansöka om medel från till exempel Innovationsfonden, Vinnova, Forte och Afa Försäkring. Källa: Grants Office på Gothia Forum.

 • Vi har en ny professor!

  Vi riktar ett stort grattis till Andreas Fors som nyligen är utnämnd till professor i omvårdnad med inriktning mot personcentrerad vård. Även grattis till oss som får arbeta nära Andreas.

 • Håll dig uppdaterad med den senaste evidensen - Publicerad forskning från FoU primär och nära vård

  Implementering av internetbaserad kognitiv beteendeterapi (iKBT) i den svenska primärvården, förstföderskors upplevelser, långvariga effekter av senapsgasexponering, främre korsbandsskador och utvärdering av en modell av sjuksköterskeledd hypertonimottagning. Detta är ämnen du kan läsa mer om i det senaste urvalet av publicerade vetenskapliga artiklar under december 2023 och första kvartalet 2024.

 • Utlysning om medel till området Medicin - Familjen Kamprads stiftelse

  Familjen Kamprads stiftelse utlyser 100 miljoner kronor till området Medicin, med inriktning mot kunskapsbaserad, integrerad och jämlik vård för de många människorna. Läs mer och gör din ansökan på FundPro.se

 • Dags att söka ALF-medel – här är bästa tipsen inför ansökan

  Se till att börja i god tid, kontakta dina medsökande och förbered berörd verksamhetschef på att hen kommer behöva signera din ansökan. Ansökan öppnar 10 april, och i år kommer inga kompletteringar att tillåtas när ansökningssystemet är stängt.

 • Vårens ALF-utlysningar

  Från och med den 10 april går det att ansöka om forskningsmedel i vårens ALF-utlysningar: ALF-projektmedel 2025-2027, ALF-projektmedel för yngre forskare 2025-2027 samt ALF-medel för HTA. Ansökan görs elektroniskt i Researchweb, med sista ansökningsdag den 3 juni, 2024.

 • Dina idéer kring bättre tandhälsa behövs - sök regionala FoU-medel!

  Ansökningstiden är 15 april – 15 maj och alla i Västra Götaland kan söka. FoU-medlen ska främja forskning om strategier för att minska ojämlika skillnader i tandhälsa mellan människor kopplade till socioekonomi och bostadsort, forskning med epidemiologiskt och hälsofrämjande perspektiv på olika åldersgrupper och forskning för att öka kunskapen om tandhälsan hos unga personer med erfarenhet av flykt eller migration.

 • Sök upp till 110 000 kronor i projektanslag för FoU

  Den 1 mars öppnar åter Västra Götalandsregionens fyra lokala FoU-råd för ansökningar om projektanslag.

 • Det lönar sig att hålla utkik efter och ansöka om större anslag

  Läs om två exempel på projekt som beviljats flera miljoner kronor och om hur regionområde FoUUI primär och nära vård kan hjälpa dig i din ansökningsprocess.

 • Vad forskade vi på inom primär och nära vård i VGR under 2023?

  Nu kan vi enkelt ta reda på det genom Årsstatistik 2023 för forskning och utveckling i primär och nära vård i VGR. I årsstatistiken hittar du information om vetenskapliga publikationer och projekt i hela VGR samt forskares akademiska grad och anställning. Du kan söka fram informationen för din egen specifika verksamhet eller enhet, till exempel av ren nyfikenhet eller för att använda i egen verksamhetsplanering och rapportering.

 • Plötsligt händer det!

  Under julhelgen nådde vår LinkedIn-sida 1000 följare. Det tycker vi är riktigt, riktigt roligt. Det ger oss en fingervisning att även den sidan är en viktig kanal för att dela intressant, viktig och framför allt nyttig information om forskning i primär och nära vård med er. Kika gärna in på sidan, följ oss och sprid den inom era egna nätverk. Undrar hur många följare vi har till sommaren :-)

 • Nytt utseende på webbplatsen

  Innehållet på verksamhet FoU primär och nära vård webbplats är samma som tidigare, men utseendet är nu ett annat. Detta gäller också för webbplatserna för regionområdet FoUUI primär och nära vård och dess andra verksamheter Allmänmedicinskt centrum, Primärvårdens utbildningsenhet samt Socialmedicinskt centrum.

 • Håll dig uppdaterad med den senaste evidensen - Publicerad forskning från FoU primär och nära vård

  En fästingburen bakterie, behandling av högt blodtryck, effekten av integrerad beteendehälsa i primärvård och upplevelsen av att arbeta med sjukskrivning. Detta är ämnen du kan läsa mer om i det senaste urvalet av publicerade vetenskapliga artiklar under fjärde kvartalet 2023 från medarbetare inom primär och nära vård i Västra Götalandsregionen.

 • Forskning på gång i primär och nära vård

  Det finns ett stort antal medarbetare i primär och nära vård i Västra Götalandsregionen som utöver sin kliniska verksamhet även lägger tid och kraft på att i rollen som doktorand ta fram ny kunskap. Flera av dem har under året hållit halvtidsseminarier och en del har kommit i mål i och med sin disputation. Vi har i denna nyhet samlat information om 2023 års halvtidsseminarier för dig att ta del av.

 • Forskningsresultat på export!

  Forskare och medarbetare i Forskningsplattformen för muskuloskeletal hälsa (REMUSC) har nyligen deltagit vid ”11th Interdisciplinary World Congress on Low Back & Pelvic Girdle Pain” med både postrar och muntliga presentationer.

 • Aktuella utlysningar i urval

  Ska du söka medel för forskning- eller innovationsprojekt? Här är ett urval av några aktuella utlysningar från externa anslagsgivare. Du kan ansöka om medel från till exempel Innovationsfonden, Svenska Läkaresällskapet, Stiftelsen Solstickan och Afa Försäkring. Källa: Grants Office på Gothia Forum.

 • Publicerad forskning från FoU primär och nära vård tredje kvartalet 2023

  Våra forskare och projektledare publicerar kontinuerligt resultat från sina projekt som publikationer i vetenskapliga tidskrifter och som konferensbidrag i form av posterpresentationer. Under tredje kvartalet 2023 publicerades till exempel en studie som beskriver ett för omställningen till god och nära vård viktigt arbete med ”levande lab”; en hälsoinnovation som innebär en möjlighet för samarbeten och gemensamt lärande mellan näringslivet, hälso- och sjukvården och akademi. Andra publikationer handlade bland annat om behandlingsmetoder riktade mot komplex PTSD, fysiska sjukdomar hos barn och ungdomar med psykiatriska diagnoser och smärthantering vid episodisk migrän.

 • Välkommen på invigning av SHIFT CARE den 27 september!

  Forskarskolan SHIFT CARE- Swedish researcH school in Integrated CARE for Future Teachers fokuserar på kunskapsutveckling som genom lärande och forskning stödjer omställningen till Nära vård för personer i olika åldrar med komplexa vårdbehov.

 • Senaste nyhetsbrevet från FoUUI primär och nära vård!

  Nu kan vi ta del av årets första nyhetsbrev från FoUUI primär och nära vård. Läs det och tidigare brev på hemsidan. Vill du inte missa nästa utskick som planeras till hösten kan du prenumerera på brevet via ett enkelt formulär också det på hemsidan.

 • Aktuella utlysningar i urval

  För innovation, utvecklingsprojekt och forskning. Källa: Grants Office på Gothia Forum

 • Årets allmänläkare väst 2023

  Allmänmedicin vid Sahlgrenska Akademin delar ut en årlig utmärkelse till en allmänläkare och förebild med goda allmänmedicinska kunskaper som eftersträvar tillgänglighet och kontinuitet i sin verksamhet. Du kan nu skicka in din nominering! Deadline 30 september.

 • Välbesökt FoU-café på FoUUI centrum Fyrbodal

  FoU primär och nära vård arrangerade våren 2023 tillsammans med Fyrbodals kommunalförbund ett uppskattat FoU-café om Psykisk ohälsa och suicid hos äldre.

 • Årets Lejon: Minna Johansson, FoU-ledare, FoU primär och nära vård Fyrbodal, distriktsläkare och forskare

  "Årets Lejon är specialist i allmänmedicin sedan 2017 men har redan gjort mer för allmänmedicinen än vad de flesta förmår under en hel yrkeskarriär." Vi kan bara hålla med i SFAM:s motivering till deras val av Årets Lejon 2023. Stort grattis Minna! Läs mer om utnämningen i Läkartidningen (lakartidningen.se)

 • Publicerad och uppmärksammad forskning från FoU primär och nära vård och Allmänmedicinskt centrum andra kvartalet 2023

  Våra forskare och projektledare publicerar kontinuerligt resultat från sina projekt. Studierna presenteras ofta i olika sammanhang och uppmärksammas även i media. Under våren 2023 såg vi bland annat publikationer som handlade om utvärdering av digital fysioterapibedömning, kvinnors hälsa och tobakens effekt på livskvalitet.

 • Nu finns det en ny hemsida för projektet Hållbar Hälsa!

  Vi hade det stora nöjet att nyligen gratulera Tina Arvidsdotter då hon beviljats Interreg Europe medel för projektet Hållbar Hälsa. Nu kan du läsa mer om projektet på den nya webbplatsen där vi beskriver projektet och löpande publicerar resultat och nyheter.