Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Bastjänstgöring i VGR

Bastjänstgöring (BT) infördes i Sverige 1 juli 2021. I Västra Götalandsregionen (VGR) pågår arbetet med att göra organisationen redo inför att de första BT-läkarna börjar hösten 2021.

Rekryteringen av de första BT-läkarna i VGR är klar och de 25 BT-läkarna kommer att tillträda 8 november.

Införande av BT i VGR

Arbetet med BT är en regiongemensam process vilket innebär att hälso- och sjukvårdsförvaltningarna gemensamt planerar för BT i VGR. Arbetet leds av en regional projektledare tillsammans med den regionövergripande studierektorn för läkare under utbildning och representanter från VGR:s förvaltningar.

BT är en del i en större förändring

Bastjänstgöringen är en del i den största förändringen av läkarutbildningen sedan 1960-talet. Läkarutbildningen kommer att förlängas från att idag vara fem och ett halvt år till att bli en sexårig utbildning. I och med ändringen kommer det att att bli möjligt att ansöka om läkarlegitimation direkt efter läkarexamen. Det innebär att allmäntjänstgöringen (AT) som tidigare varit obligatorisk för att få läkarlegitimation kommer att tas bort. För den som vill specialisera sig införs istället en obligatorisk bastjänstgöring som blir ett krav för att få genomföra specialisttjänstgöring (ST). Förändringarna gäller för de som påbörjar sin utbildning efter 1 juli 2021. Att ha genomfört AT kommer fortsätta att vara ett krav för dem som påbörjat sin utbildning innan 1 juli 2021.

VGR kommer att erbjuda BT och AT parallellt under kommande år. Enligt nuvarande tidplan kommer VGR fortsätta att driva AT fram till cirka år 2030.

I och med förändringen genomgår läkarutbildningen en EU-anpassning och läkare får en kortare väg till att bli specialist. För den som genomfört sin utbildning utanför Sverige innebär det möjlighet till en mer strukturerad introduktion till svensk hälso- och sjukvård.

Innehåll och upplägg av BT

Fokus under BT kommer vara på kompetenskrav, kliniska färdigheter, fördjupning av kunskaper från grundutbildningen och mängdträning, med en tydlig progression från grundutbildningen. BT kommer att vara dynamisk över tid kring exempelvis antal platser och läkarnas utbildningsbakgrund.

Innehåll och upplägg:

  • BT är målstyrd och det finns 18 delmål.
  • BT i VGR har för närvarande tre obligatoriska placeringar: akut sjukvård (verksamheter som handlägger akut sjuka patienter), primärvård och psykiatri.
  • BT bör innehålla max fyra olika placeringar.
  • BT i VGR är initialt 12 månader.
  • BT-läkaren ska, precis som ST-läkaren, ha en huvudhandledare och en handledare per placering.
  • Efter avslutad BT ansöker läkaren till Socialstyrelsen för att få sitt baskompetensbevis.
  • De första BT-tjänsterna är visstidsanställningar.

Utformningen av BT i VGR från 2022 är ännu inte bestämd, inte heller när nästa rekryteringsomgång kommer att ske.


Senast uppdaterad: 2021-09-08 16:48