Bastjänstgöring (BT)

Bastjänstgöring (BT) är en inledande del av specialiseringstjänstgöringen. De som i dagsläget berörs av detta är legitimerade läkare som är utbildade utanför Sverige och inte gjort svensk allmäntjänstgöring (AT).

I Västra Götalandsregionen är BT en ettårig visstidsanställning med fokus på klinisk tjänstgöring. BT är en introduktion till svensk hälso- och sjukvård och inledande del av ST. Bastjänstgöring kan även utföras inom ramen för en ST-tjänst (ST2021) och är då integrerad i ST-tjänsten och utförs under den första delen av ST. Upplägget för BT är gemensamt för hela regionen.

Bastjänstgöring på Kungälvs sjukhus/Sjukhusen i väster

Bastjänstgöring på Kungälvs sjukhus är fördelad på:

  • cirka 4 månader akut sjukvård
  • cirka 4 månader primärvård
  • 9 veckor psykiatri 

Primärvårdsplaceringen görs på någon av vårdcentralerna i sjukhusets närområde.

Bastjänstgöringen görs i kombination med PLUS introduktionsprogram för utlandsutbildade läkare, där man deltar tillsammans med övriga BT-läkare inom regionen vid både fysiska och digitala träffar. BT-läkare deltar också regelbundet i en reflektionsgrupp som träffas löpande under året.

Välkommen att söka BT hos oss

Du söker BT hos oss på Kungälvs sjukhus/Sjukhusen i väster via Västra Götalandsregionens lediga tjänster, där du registrerar dig och laddar upp dina ansökningshandlingar.

Kontakt

Jörgen Andréasson, forsknings- och utbildningschef
E-post: jorgen.andreasson@vgregion.se

Elin Werner, överläkare och studierektor för BT
E-post: elin.holmblad@vgregion.se

Therés Johansson, BT-administratör
E-post: theres.johansson@vgregion.se

Läs mer