BT (Bastjänstgöring)

Med baskompetens menas de kvaliteter alla läkare behöver i sin yrkesutövning. BT är en introduktionstjänstgöring och starten på vidare specialisering. Inom Skaraborgs Sjukhus strävar vi efter att stödja alla BT-läkare i sin utveckling och skapa goda förutsättningar för en klinisk karriär.

Du som söker BT

Här hittar du information om vad vi erbjuder och hur du ansöker för att bli BT-läkare inom Skaraborgs Sjukhus.

Kontaktuppgifter

Vill du komma i kontakt med oss använd gärna vår funktionsbrevlåda:

skas.bt@vgregion.se

Klas Fellbrant

BT-chef

Telefonnummer