Barn- och ungdomsmedicin

OBS! Filmerna på denna sida är inte instruktioner och ska inte heller användas som instruktioner för ingrepp, behandlingar, rådgivning eller andra vårdinsatser. Det är viktigt att du alltid uppdaterar dig på gällande riktlinjer, lagar och regler. Vissa filmer innehåller bilder som kan uppfattas som obehagliga.