Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Svenska språket

Flexibla och kvalitetssäkrade kurser och språkstöd för medarbetare, ges av VGR:s egna lärare i svenska som andraspråk i VGR Språkteam.

Språk & kommunikation på PLUS

PLUS språkutbildning ges på avancerad nivå och målet är att deltagarna ska fördjupa och utveckla sina språkkunskaper under programmets gång. Deltagarna ges möjlighet att förbättra sina språk- och kommunikationskunskaper samt erbjudss en aktuell och levande orientering inom svenskt samhälle och kultur. Syftet är att bidra till höjd kompetens i svenska språket som ska leda till god patientsäkerhet, ökad delaktighet och ge förutsättningar för gott samarbete på arbetsplatsen. 
 
När programmet är slut får varje deltagare en personlig språkrapport där språkläraren beskriver deltagarens språkliga styrkor och svagheter. Språkrapporten innehåller också råd om vad och hur deltagaren kan eller bör fortsätta arbeta med sin språkutveckling. Vid behov kan VGR Språktest på C1-nivå erbjudas efter kursens slut. 

Innehåll

Kursen består av 12 heldagar med lärarledd språkundervisning. Dagarna är schemalagda varannan vecka. Språkundervisningen sker i grupper om 8-12 deltagare. Lärarna är måna om att skapa ett tryggt och öppet klimat i gruppen. Lärandet ska vara lustfyllt och roligt och vi strävar efter att det man lär sig ska vara användbart på arbetsplatsen. Språkundervisningen är interaktiv med mycket diskussion och kommunikationsträning. 
 
Programmet omfattar både vardagssvenska och yrkessvenska och har ett brett innehåll i form av grammatik, kommunikation, presentation, skriftlig framställning, ordkunskap, läsförståelse och hörförståelse. Nutidsorientering om samhälle, kultur och traditioner ingår också. 
Materialet vi använder är varierat och uppdateras ständigt. Deltagarna får läroböcker som Språkporten, Rivstart eller Form i Fokus. Vi blandar facktexter och skönlitteratur. Utöver skriftligt material använder vi oss av radio och tv, till exempel P1, UR, filmer, serier och dokumentärer. Lärarna producerar även mycket eget material. 
 
I den mån det går försöker vi anpassa och planera undervisningen till deltagarnas färdighetsnivå och behov. Om läraren uppmärksammar att en deltagare har specifika utmaningar med till exempel uttal eller skriftlig framställning och behöver extra tid och stöd för att kunna uppnå målen så kan vi erbjuda skräddarsytt stöd till en låg kostnad.

Lärare

Språklärarna på PLUS ingår i VGR Språkteam som startades upp redan 2015. Lärarna är legitimerade lärare i svenska och i uppdragen ingår att undervisa utländska läkare, sjuksköterskor, tandläkare och annan hälso- och sjukvårdspersonal i både allmän svenska, sjukvårdssvenska och tandvårdssvenska. Lärarna har bred kompetens och lång erfarenhet av intensiva språkkurser för utländsk vårdpersonal samt kompletterande och specialinriktade kurser på olika svårighetsnivåer. Mer information finns under dokument och länkar på denna sida.  

Förkunskaper 

För att kunna tillgodogöra sig innehållet i programmet krävs goda förkunskaper i svenska språket. Som lägst bör deltagaren vara på språknivå B2. Det finns olika sätt att visa detta på, till exempel genom att göra Swedex B2-test, eller genom en språkkartläggning hos VGR Språkteam.

Språknivåer

Det finns flera olika skalor och nivåer att mäta språkkunskaper på. På PLUS arbetar vi efter den Gemensamma Europeiska Referensramen för Språk (GERS). Men vad står alla språkbeteckningar och koder såsom B2, SFI D, Svenska 1 och SAS2 egentligen för? Vi har gjort en jämförelse av de olika språkskalorna för att lättare kunna beskriva vad de innebär, vilken behörighet de ger och hur de förhåller sig till varandra. Du hittar både jämförelsen och GERS under dokument och länkar på denna sida. 

Hemuppgifter

Deltagarna behöver (utöver den schemalagda undervisningstiden) avsätta minst en timmes arbete per vecka för att utföra instuderings- och / eller skrivuppgifter i svenska. 

VGR Språktest på C1-nivå

PLUS erbjuder VGR Språktest på C1-nivå för de deltagare som behöver ett formellt språkintyg för att kunna gå vidare mot svensk legitimation eller som av andra anledningar behöver testa sin språkliga förmåga. Testet är inte en obligatorisk del av kursen. Testet innehåller följande moment:
 
 • Hörförståelse
 • Läsförståelse
 • Muntlig framställning/presentation
 • Muntlig kommunikation 
 • Skriftlig framställning
Det är arbetsgivarens ansvar att se till att medarbetarna har tillräckligt goda språkkunskaper för att kunna utföra ett patientsäkert arbete. Om du som chef önskar att din medarbetares språkkunskaper testas och bedöms i slutet av språkkursen så är du välkommen att höra av dig till oss!

Språkkrav C1 för att få svensk legitimation

För deltagare som ännu inte fått svensk legitimation finns tre alternativa vägar. 

1. Ordinarie PLUS

Deltagaren följer PLUS ordinarie upplägg med språkundervisning varannan vecka. Efter att kursen är slut utförs VGR C1-test som vid godkänt resultat kan användas i ansökan om legitimation. 

2. PLUS med extra språkmodul för snabbare progression

Deltagaren ges mer intensiv lärarledd språkundervisning som komplement till PLUS ordinarie språkundervisning. Detta innebär språkundervisning en heldag varje vecka under c:a 20 veckor. Modulen avslutas med VGR C1-test som används i ansökan om legitimation.
 
C1 modul för deltagare på PLUS för läkare

3. Arbetsgivarintyg

Arbetsgivaren kan bedöma och intyga att en medarbetare har tillräckliga språkkunskaper för att utöva yrket. Detta görs genom en särskild blankett som ska skickas till Socialstyrelsen. Vi har tagit fram råd och rekommendationer för hur man kan gå tillväga som arbetsgivare.
 
Råd och rekommendationer, nås endast av dig med tillgång till VGR:s intranät

Hur kan jag stötta min medarbetare språkligt? 

 • Visa förståelse för att man blir väldigt trött av ansträngningen det innebär att använda ett annat språk. 
 • Det är viktigt att medarbetaren får prata sitt modersmål tillsammans med sin familj och vänner på helger och ledig tid. 
 • Våga rätta din medarbetare på ett vänligt och konstruktivt sätt och helst inte inför andra. Det är inte snällt att inte rätta!
 • Var medveten om att språkutvecklingen är högst individuell. Jämför inte med andra och tänk på att progressionen ibland stannar av för att sedan ta ny fart. 
 • Erbjud din hjälp och ge konkreta exempel på vem som kan hjälpa till med vad på arbetsplatsen.
 • Fråga din medarbetare om hen vill att du ska repetera det du sagt. Be din medarbetare att repetera det du sagt för att undvika missförstånd. 
 • Uppmuntra din medarbetare till att våga fråga och föregå själv med gott exempel. 
 • Var frikostig med berättigat beröm!

Kontakta oss gärna om du har frågor och funderingar om språk!


Senast uppdaterad: 2022-04-20 17:33