Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

PLUS program för sjuksköterskor med flera yrkesgrupper

Illustration av tre personer som arbetar inom hälso- och sjukvård står på rad och pratar med varandra.
Fotograf: VGR

PLUS är ett stöd som ger nytta i verksamheten

PLUS avlastar chefer i den kliniska verksamheten genom att komplettera introduktionen på arbetsplatsen. Detta frigör tid och resurser och bidrar till ökad patientsäkerhet. Medarbetaren förbättrar sina språkkunskaper och får god förståelse om förhållningssätt och bemötandefrågor. Medarbetaren blir förtrogen med det regelverk som gäller och vilka andra aktörer som finns omkring hälso- och sjukvården.

Detta ger PLUS till deltagarna

PLUS bidrar till att ge utlandsutbildade medarbetare full nytta av sin utbildning. Samarbetet med kollegor, mötet med patienter och kontakterna med omgivande aktörer underlättas. Delaktigheten på arbetsplatsen ökar och medarbetaren blir en tydligare del av ett sammanhang där kunskaperna bättre kommer till sin rätt. Dessutom blir deltagarna genom PLUS en del av ett nätverk med sjuksköterskor som har liknande erfarenheter.

Förutsättningar och förkunskaper

Deltagarna ska vara anställda i Västra Götalandsregionen och vi välkomnar sjuksköterskor, barnmorskor, fysioterapeuter och arbetsterapeuter som är utbildade både inom och utanför EU/EES. Programmet kombineras med kliniskt arbete på sjukhus eller vårdcentral. Deltagarna bör vara på lägst språknivå B2 för att kunna tillgodogöra sig innehållet i programmet. Deltagare måste inte ha svensk legitimation men bör vara på god väg i processen mot svensk legitimation. Kontakta oss gärna för råd om språknivå och legitimationsprocess!

Upplägg

PLUS innehåller tre integrerade delar; föreläsningar, reflektionsgrupp och språk. PLUS är upplagt efter vuxenpedagogiska metoder som ställer krav på att deltagarna är aktiva, tar ansvar för sitt eget lärande och bidrar till andras lärande. 
 
Programmet planeras, genomförs och leds av en programledare med samma profession som deltagarna. Programledaren fungerar som en mentor och coach för våra deltagare.
 
Programmet pågår under 25 veckor. En heldag varje vecka ägnas åt föreläsning och reflektionsgrupp. En heldag varannan vecka ägnas åt språk och kommunikation. Övrig tid arbetar deltagaren på sin ordinarie arbetsplats.
 
Detta innebär alltså att medarbetare som är utbildade utanför Sverige och är uppvuxna utanför Sverige är normalt sett på PLUS en dag varje vecka och två dagar varannan vecka. 
 
Språkläraren gör inledningsvis en individuell bedömning och språkundervisning kan därefter i samråd med berörd chef erbjudas en dag varje vecka, beroende på deltagarens språknivå och behov av undervisning. 

Innehåll

Föreläsningar

 • Hälso- och sjukvårdsorganisationen i Sverige
 • Hälso- och sjukvårdsjuridik, relevanta författningar och lagar i sjukvården
 • Omgivande aktörer; Försäkringskassan, Kommunal sjukvård och omsorg, Socialtjänst
 • Läkemedelshantering och läkemedelsberäkning, Antibiotikaresistens
 • Patientsäkerhet, IVO 
 • Vårdhygien och infektionsbekämpning
 • Dokumentation och patientsamtal
 • Psykisk ohälsa i primärvård
 • Personcentrerad vård, multisjuka, palliativ vård
 • Ledarskap och medarbetarskap i vården, teamarbete och interprofessionellt samarbete
 • Jämlik vård och hälsa, etiska frågor i vården

Reflektionsgrupp

Grupphandledning med fokus på erfarenhetsutbyte och reflektion under ledning av erfarna sjuksköterskor.
 
Mer information finns på sidan för utbildningsform och lärande

Svenska språket

Fortsättningskurs i språk och kommunikation med kultur- och samhällsorientering som vid behov avslutas med VGR språktest på C1-nivå.
 
Mer information finns på sidan för språk och kommunikation

Aktuell programinformation

För att få en uppfattning om verksamheternas behov tar vi emot intresseanmälningar. Välkommen att skicka in din anmälan (Obs! ej bindande!)

Faktablad PLUS program för sjuksköterskor, nås endast av dig med tillgång till VGR:s intranät

Anmälan görs här av chef eller HR

Senast uppdaterad: 2022-04-20 17:55