Webbplatsen använder teknik som troligen inte stöds av din webbläsare som exempelvis Internet Explorer 11. Vissa saker kan se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.

Gå direkt till huvudinnehållet

Utbildningsform och lärande

Mål

Det övergripande målet med programmet är att deltagarna ska utveckla sin förtrogenhet med den svenska sjukvården och vid behov förbättra sina kunskaper i svenska språket.

Lärandet är en process

PLUS är upplagt efter vuxenpedagogiska metoder som bygger på att deltagarna tar ansvar för sitt eget lärande. Detta kräver att deltagarna är aktiva och lyhörda och bidrar till varandras lärande.

PLUS spänner över en längre tid och erbjuder en levande lärandeprocess där förhållningssätt i svensk hälso- och sjukvård är ledstjärna. Tiden skapar möjlighet till reflektion och löpande tillämpning av lärandet som sker under programmet.

Lärandet på PLUS kombineras med kliniskt arbete vilket möjliggör att deltagarna omgående kan omsätta de inhämtade kunskaperna i praktiken men också att ta med sig frågeställningar, frustrationer och framgångar från arbetsplatsen till PLUS.

Lärandet främjas också av att deltagarna ges möjlighet att skapa egna nätverk med personer som delar liknande erfarenheter. Detta skapar en positiv känsla av sammanhang och att inte vara ensam om sina funderingar.

Tre integrerade delar

PLUS består av tre delar; teori, reflektionsgrupp samt språk. Språket är en valbar del av PLUS men som varmt rekommenderas för alla deltagare som inte har svenska som sitt förstaspråk. Programmet planeras och leds av en programledare med samma profession som deltagarna. Programledaren fungerar som också som coach och stöd för deltagarna.

Modell som beskriver PLUS-programmet. PLUS-programmet består av tre integrerade delar: Teori med föreläsningar, seminarier och workshops; språk med kommunikation och kultur samt grupphandledning med erfarenhetsutbyte och reflektion.

Bildbeskrivning: PLUS-programmet består av tre integrerade delar: Teori med föreläsningar, seminarier och workshops; språk med kommunikation och kultur samt reflektionsgrupp med erfarenhetsutbyte för professionell utveckling. 

Teoridelen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Vi använder vi oss av utbildare i form av olika ämnesföreträdare som är experter inom sina områden. Majoriteten av föreläsarna kommer från vår egen organisation så som Närhälsan, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Södra Älvsborgs sjukhus, Folktandvården, Koncernkontoret samt olika centrumbildningar. Vi anlitar också externa föreläsare, bland annat när det handlar om kommunal hälso- och sjukvård, IVO, rättsmedicin och socialtjänst.

Reflektionsgruppen består av fasta grupper om 5-8 deltagare som leds av erfarna handledare i samma profession som deltagarna. Handledarna har lång klinisk erfarenhet och leder sina grupper genom att lyssna in och dela med sig av sin yrkeslivserfarenhet, misstag såväl som framgångar. Syftet är att skapa en trygg och inkluderande miljö som uppmuntrar deltagarna att dela med sig av goda och dåliga erfarenheter, reflektera över situationer och svårigheter, hjälpa och stötta varandra. Pedagogiken bygger på att reflektion och diskussion kring egna erfarenheter, känslor och värderingar är centralt för att en utveckling ska kunna ske. Deltagarna får en tankebok i vilken de kan anteckna sina frågor, tankar och lärdomar under programmets gång för att dokumentera och följa sin egen personliga och professionella utveckling.

Fördjupningskurs i språk och kommunikation med kultur- och samhällsorientering. Vi berättar mer om undervisning och innehåll under PLUS Språk

Examination

PLUS innehåller inga kunskapstest. I slutet av PLUS skriver deltagaren istället en obligatorisk längre reflektion, dels som en sammanfattning av innehållet på PLUS men framför allt som en bearbetning och beskrivning av den professionella utveckling som deltagaren upplever har skett under programmets gång. Den skriftliga reflektionen diskuteras individuellt med berörd grupphandledare vid programmets avslutning. Deltagarens chef tar också del av texten.

Studiematerial

Vi använder oss av Lärportalen. Deltagarna får tillgång till en egen programsida där vi lägger upp föreläsarnas powerpoints samt delar annat material som hör till programmet. 

Form

PLUS genomförs i blandad form där c:a 2/3 av utbildningen sker i fysisk form på Campus Nya Varvet i Göteborg. C:a 1/3 av utbildningen sker på distans med hjälp av Cisco Webex. 


Senast uppdaterad: 2022-04-20 17:47