Utbildningsenheten för psykologer

Utbildningsenheten för psykologer arbetar med kompetensutveckling för och med psykologer och som ett kunskapsstöd för regionens chefer. Vi utvecklar och erbjuder utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser, från ny i yrket till specialistnivå och vidare i det yrkeslivslånga lärandet.

Tillsammans med regionens verksamheter skapar vi förutsättningar för en god introduktion till psykologyrket genom stöd gällande verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och Praktisk tjänstgöring för psykologer (PTP). Vi medverkar även till lärande, dialog och erfarenhetsutbyte genom PTP-program, STP-program, kurser, utbildningsaktiviteter, kollegialt lärande och digitala träffar samt ger tillgång till samarbetsytor för studierektorer, PTP-handledare och kursansvariga.

Utbildningsenheten för psykologer är en del av VGR Akademin.

VFU

Information om Verksamhetsförlagd utbildning i VGR

PTP

Information om PTP-tjänst i VGR

Psykolog

Information om kompetensutveckling för psykologer i VGR

Aktuellt från utbildningsenheten