Fysisk aktivitet på recept

Fysisk aktivitet på recept är en sjukvårdande behandling som kan ordineras som ett komplement till eller som ersättning för läkemedel.

Fysisk aktivitet på recept är individuellt anpassat och kan användas både i förebyggande och behandlande syfte vid olika sjukdomar eller tillstånd. Om du är patient och önskar ett recept är du välkommen att kontakta till exempel din vårdcentral.

Här är några vanligt förekommande frågor och svar.

Vem skriver ut fysisk aktivitet på recept?

All legitimerad sjukvårdspersonal kan skriva ut recept på fysisk aktivitet. Nästa gång du träffar din läkare, fysioterapeut, sjuksköterska, arbetsterapeut eller annan legitimerad sjukvårdspersonal så fråga om det kan vara ett alternativ för just dig.

Vad står på receptet?

På receptet ska det framgå vilken typ av aktivitet du ska genomföra, hur ofta du ska göra det och hur ansträngande aktiviteten ska vara. Det ska också stå om du bör starta försiktigt och om det är något särskilt som du ska tänka på.

Hur länge gäller receptet?

Det kan variera. Tanken med receptet är att det ska fungera som en start för en fysisk aktiv livsstil. Att ändra ett beteende kan ta lång tid och kan kräva många försök.

Gäller högkostnadsskyddet och frikortet för aktiviteterna?

Nej, fysisk aktivitet på recept räknas som friskvård och aktiviteten får man då betala själv. Högkostnadsskyddet och frikortet gäller däremot för patientavgifterna vid dina besök i vården.

Vad kostar den fysiska aktiviteten?

Den fysiska aktiviteten kan utföras antingen som en egenaktivitet eller hos en friskvårdsaktör. Du betalar själv kostnaden för aktiviteten till respektive aktör. Vissa aktörer har specialpriser för motionärer med recept på fysisk aktivitet och därför kan du behöva visa upp ditt recept första gången du besöker friskvårdsaktören.