Barriärfilm

Åtgärd och information

A. Rekommenderade preparat är:

B. Barriärfilm är lämplig att använda som:

  • Skyddsbarriär runt vätskande sår

Kvalitetssäkrat 240528 Alexandra Forssgren, överläkare dermatologi
Sårcentrum Skaraborgs Sjukhus Skövde.