Samlade länkar

Förstå mig rätt - metod för att minska missförstånd mellan patient och personal 

Patientlagen

Socialstyrelsens samlade stöd för patientsäkerhet

Sveriges kommuner och landstings sida om patientsäkerhet

Strama Västra Götaland - samverkan mot antibiotikaresistens 

Webbutbildning - vårdrelaterade infektioner (fungerar endast inom VGRs nätverk)

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:30