Nyheter

Nyheter vårdgivarwebben

Nytt sätt att anmäla återlämnat men ej avregistrerat tillbehör.

Ny rapport om vårdskadeutvecklingen i Västra Götalandsregionen

Resultat från medarbetar- och patientsäkerhetsenkät 2017

Förändringar från 1 januari 2018

Hur kan vi arbeta för fullföljda studier? Konferens 2018-02-08

Bildstödsmaterial i stor utställning på Sahlgrenska

2017-12-12 Information om Marcain injektionsvätska 5mg/ml 5x20ml

Den uppkopplade patienten! Seminarium 2018-02-09

2017-12-12 Information om Dantrium 20mg, pulver till injektionsvätska

Länsgemensam konferens i ord och bild om samsjuklighet

2017-12-08 Uppdaterat sortiment i Hamlet

Bättre val av antibiotika på sjukhus

Ny superavancerad teknik på SU – första patienten opereras

Nytt världsunikt verktyg – “viktigaste jag gjort”

Psykisk ohälsa och migration, seminarium 2018-01-12

Könet avgör vad doktorn ordinerar

Alkohol i arbetslivet, forskningsseminarium 2018-03-07

Regional Stramadag för slutenvård den 14 november 2017

BUP använder bildstöd framtagna i samarbete med KomHIT Flykting

Paketersättning för hela vårdkedjan ska ge bättre och effektivare vård

Utökad möjlighet till jourreparation - påminnelse.

Ny regional infrastruktur för cancerforskning

Statistik över antibiotikarecept för Västra Götaland kvartal 3 2017

KomHIT Flykting bjuder in till Öppen utställning

Lära och bemästra- ett magasin

Stramas appar - till din hjälp!

Nytt kommunikationsmaterial från Mini-Maria och KomHIT Flykting

Nya utlysningar ALF - tjänster och projektmedel för yngre forskare

2017-11-14 Information om Isuprel 0,2mg/ml

Stor ökning av svarfrekvensen i den gemensamma medarbetar- och patientsäkerhetsenkäten i VGR

KomHIT Flykting på Kvalitetsmässan

2017-11-10 Läkemedelsleveranser under EU-toppmötet 17 nov

2017-11-06 Uppdaterat sortiment i Hamlet

KomHIT Flykting utbildar kommunikationsvägledare

2017-11-03 Information om Xylocain 100mg/ml, kutan spray

SoS - podd: Om bra bemötande- mer än en trivselfråga

2017-11-01 Information om Primperan injektionsvätska 5mg/ml

Funkar tvångsvård/LVM? Seminarium 20 november

2017-10-31 Information om Addex-Natriumklorid samt Addens-Kaliumklorid

Ny riskanalys om läkemedelshantering i VGR

Ny vårdgivare för mödrahälsovården i Stenungsund och Tjörn

Rapport om vårdplatssituationen och patientsäkerhet sommaren 2017

Nytt bildstödsmaterial från barnmottagning i Norra Älvsborg och Uddevalla

Välkommen att anmäla dig till regional Stramadag för sluten vård den 14 november

KomHIT Flykting sprider sin idé

En lärorik dag om vårdgivarens hantering av patientklagomål

2017-10-13 Läkemedelskommitténs Nyhetsbrev gällande akut brist på natrium-och kaliumkoncentrat

Kaskadutbildning − grundläggande kunskap om självskadebeteende - nu även som webbutbildning

Psykiatricentrum inbjuder till lunchseminarie 24 oktober med Michael Schöll

Huvudhjälpmedel saknas vid returtagning - förändring av arbetssätt
Senast uppdaterad: 2017-11-23 15:02