Nyheter – INFO-brev – REGIO

Verksamhetsanalys 2017

Läs gärna avsnitten om tandvård och tandhälsa i Västra Götaland.

Riskfond 2017 – allmäntandvård 20-21 år

Vårdgivarnas ersättning via kapitation täcker inte alltid vårdkostnaderna för enskilda patienter med mer omfattande behov av tandvård. För behandling av unga vuxna födda 1996 och 1997 finns en möjlighet till extra ersättning under 2017.

Både förhandsbedömning och efterhandsbedömning kan göras till och med 31 mars 2018 avseende sammanlagda vårdkostnader för en enskild patient under hela 2017.

INFO - Riskfond 2017    Mer information, kontaktpersoner samt länkar till blankett och prislista.

Restnoterade läkemedel – preliminära leveransdatum

 • Jodjodkalium
 • Klobetasol 
 • Klorhexidinsprit
 • Lidodan
 • Lidokain
 • Lidokainhydrokloridnafazolin
 • Natriumklorid Octavia
 • Oral Cleaner munskölj
 • Väteperoxid
 • Xerodent

Preliminära leveransdatum med mera, se INFO – restnoterade läkemede

REGIO – december 2017

REGIO – 4 december 2017

Årets sista Regio till alla tandvårdare i Västra Götaland handlar om:

 • Den nationella åldersgränsen för fri tandvård höjs till 22 år
 • Ersättningslista & regler för Särskilt tandvårdsstöd – 2018-01-15
 • eFHB – undvik att komplettera med fysiska dokument som utskrifter, USB och CD
 • Ändrade supporttider – måndag till torsdag 09.00-11.00
 • IT-system som stänger för uppdatering runt nyår
 • 2017 – många saker på gång och en spännande utveckling

REGIO – december 2017

Tidigare Regio

Den övre gränsen för fri tandvård i hela Sverige kommer att höjas med ett år i taget fram till 2019. Den patientgrupp som i Västra Götaland kallas unga vuxna kommer därför att omfatta två åldersgrupper:

 • Den yngre gruppen – Unga – ingår i den nationella fria tandvården.
 • Den äldre gruppen – Unga vuxna – har rätt till den utsträckta fria tandvården som är regionalt beslutad av VGR.

Avtal och regler för hur tandvården ska utföras är gemensamma för alla 20-24 år – men uppdelningen har betydelse för ersättningens utbetalning, läs INFO nedan.

Definition av unga och unga vuxna i Västra Götaland

Fri tandvård till unga vuxna ges för den lagstiftade, successivt utvidgade åldersgruppen samt upp till den övre åldersgräns på 24 år som beslutats av Västra Götalandsregionen, se nedan:

År Lagstiftade åldrar – unga  
Unga vuxna i Västra Götaland 
2017  20-21 år  22-24 år
 2018  20-22 år  23-24 år
 2019 och framåt    20-23 år  24 år

 Läs mer i INFO Uppdaterade avtal om fri tandvård till unga vuxna

 

ATB – allmänt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan – är höjt till 300 kronor per år för personer som fyllt 65 år. Gäller från 1 juli i år.

 • 23-29 år       600 kronor per år
 • 30-64 är       300 kronor per år
 • 65+              600 kronor per år

Läs mer via Försäkringskassan.

Personer som har fyllt 85 år ska inte längre betala patientavgift inom hälso- och sjukvården. De ska därför inte betala patientavgift för N-, F- eller S-tandvård inom Särskilt tandvårdsstöd. Det är patientens födelsedag som avgör avgiftsbefrielsen, inte hela kalenderår.