Diagnos- och åtgärdsregistering Vårdval Rehab

För att få ersättning inom Vårdval Rehab måste både en giltig KVÅ-kod och en giltig diagnoskod registreras vid varje besök. För telefon och digital kontakt med medicinsk bedömning krävs endast KVÅ-kod.

Anvisning diagnos- och åtgärdsregistrering

Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ)

KVÅ-koder som genererar ersättning inom Vårdval Rehab

KVÅ-kod ska beskriva de åtgärder patienten fått vid besöket/telefonkontakten. För ersättning av besök eller telefon/digital kontakt med medicinsk bedömning inom Vårdval Rehab krävs registrering av minst en giltig KVÅ-kod. För att tydliggöra vilka KVÅ-koder som godkänns för ersättning har vi utifrån registrerade KVÅ-koder inom Vårdval Rehab sammanställt en lista på KVÅ-koder, nationella och regionala.
Alla nationella och regionala KVÅ-koder som registreras i journal går vidare till VEGA (regionens vårddatabas) och ersättningssystemet.

KVÅ-koder som påverkar viktade vårdkontakter och målrelaterad ersättning
KVÅ-koder som har direkt koppling till Krav- och kvalitesboken 6.1, 6.1.1, 6.1.4 och 6.1.5.

Exempel på lathund för KVÅ-koder, utarbetad av Närhälsan

Klassifikation av vårdåtgärd (KVÅ), nationell och regional /KVÅ) databas
Här hittar du samtliga nationella och regionala KVÅ-koder.

Diagnos

För ersättning av besök inom Vårdval Rehab krävs registrering av minst en giltig diagnos-kod enl ICD10 och i undantagsfall godkänns KSH97P. Diagnos-koden ska beskriva de symptom/diagnoser patienten får behandling för. Sammanställning av relevanta diagnoskoder som genererar ersättning inom Vårdval Rehab kommer att tas fram under 2018.

En bra övergripande sida om diagnoskoder finns hos Socialstyrelsen: http://www.socialstyrelsen.se/klassificeringochkoder

Neurodignoser

Neurologiska diagnoser som ingår i neuroteamets uppdrag samt genererar extra ersättning:

Neurodiagnoser - gällande från och med 1 januari 2017. 

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer

KVÅ-koder och diagnoskoder som genererar resultat i uppföljnings- och kvalitetsindikatorer, Hugin finns i detta dokument:

Uppföljnings- och kvalitetsindikatorer Vårdval Rehab 2018 

Från 2018-01-01 kommer inte diagnoskodning enligt KSH97P att kunna fångas i uppföljnings- och kvalitetsindikatorerna, Hugin.