Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Syftet är att verka för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

Uthämtade antibiotika-recept

299

uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med december 2017.

Strama-appar

Strama VGR-app

Sök på "Strama VGR" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil.
Strama VGR-app som webbsida

Strama nationell app

Sök på "Strama nationell" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil. 
Strama nationell app som webbsida

Regnbågs-häftet

Nyheter Strama

Regionens sjukhus fortsätter att minska sin användning av resistensdrivande medel.

Den andra regionala Stramadagen för sluten vård gick av stapeln i Göteborg 14 november. Dagen lockade ett 70-tal deltagare från hela regionen. Läkare från flera olika verksamheter deltog för att lära sig mer om rationell antibiotikaanvändning på sjukhus.

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 3% den senaste 12-månaders perioden fram till och med september 2017 jämfört med samma period 2016.

Här kan du läsa mer om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsplan och riktlinjer. 

Patientsäkerhetsplan 2017 
Riktlinjer för patientsäkerhet 2017 

Senast uppdaterad: 2018-01-08 09:13