Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Syftet är att verka för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

Uthämtade antibiotika-recept

294

uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med mars 2018.

Strama-appar

Strama VGR-app

Sök på "Strama VGR" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil.
Strama VGR-app som webbsida

Strama nationell app

Sök på "Strama nationell" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil. 
Strama nationell app som webbsida

Regnbågs-häftet

Nyheter Strama

I årets sammanställning "Stramainsatserna i primärvården 2017" kan man läsa att 86 % av vårdcentralerna i Västra Götalandsregionen har inkommit med en självdeklaration.

Ytterligare förbättring med byte från resistensdrivande cefalosporiner till penicilliner noteras på flera av regionens sjukhus, särskilt på Kungälvs sjukhus och SkaS.

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 2 % under 2017 jämfört 2016.

Här kan du läsa mer om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsplan och riktlinjer. 

Patientsäkerhetsplan 2018

Riktlinjer för patientsäkerhet 2018

Patientsäkerhetsplan 2017 

Riktlinjer för patientsäkerhet 2017 

Senast uppdaterad: 2018-01-08 09:13