Utbildning

Här kan du se kommande utbildningar från Strama, se presentationsmaterial från tidigare utbildningar, patientfall och genomgå webbutbildning.

Bli en antibiotikasmart doktor!

Välkomna på Stramas basutbildning för läkare! Baserat på falldiskussioner kommer vi att gå igenom handläggning av vanliga infektioner i primärvården utifrån aktuella behandlingsrekommendationer. När behövs antibiotika och inte? Vad finns det för tecken på allvarlig infektion? Hur hanterar man patientens och doktorns farhågor och förväntningar vid behandling av infektioner?

Målgrupp: Utbildningen riktar sig till läkare verksamma inom primärvården.

 • Göteborg - torsdag 8 mars kl. 13.00-16.00 
  Gullbergsvass konferenscenter 

 • Göteborg - tisdag 17 april kl. 13.00-16.00
  Gullbergsvass konferenscenter 

 • Göteborg - onsdag 18 april kl. 18.00-20.30
  Radisson Blu Scandinavia Hotell,

Välkommen att anmäla dig i Regionkalendern!

 

Hosta, feber, sveda, sår, värk i hals och öra – vad ska vi göra?

Tillsammans med Vårdhygienenheterna förtsätter vi med vår sjuksköterskeutbildning om hur man hanterar patienter med vanliga infektionssymtom i primärvården. 

Målgrupp: Utbildningen riktar sig främst till sjuksköterskor inom primärvården samt i telefonrådgivningen, men andra intresserade yrkeskategorier är också välkomna. 

 • Göteborg - tisdag 27 mars kl. 13.00-16.00
  Sahlgrenska Universitetssjukhuset, föreläsningssalen Hjärtat 

 • Uddevalla - onsdag 25 april kl. 13.00-16.00
  Uddevalla sjukhus, Aulan 

Välkommen att anmäla dig i Regionkalendern! 

 

Stramas basutbildning för kontaktläkare 

Välkommen på en halvdagsutbildning med genomgång av kontaktläkaruppdraget och allt du behöver veta för att genomföra Stramas självdeklaration. Hur kan kontaktläkaren arbeta för Stramas mål på den egna arbetsplatsen? Hur får jag fram antibiotikastatistik? Hur genomför man journalgranskningen? Hur initierar jag en reflekterande dialog om antibiotikaförskrivning?

 • Göteborg - torsdag 12 april kl. 13.00-16.00
  Gullbergsvass konferenscenter

Välkommen att anmäla dig i Regionkalendern! 

 

Stramadag för primärvård 2018

Save the date! 
Boka redan nu in torsdag 3 maj då nästa Stramadag för primärvård äger rum i Göteborg. Det blir en rad skiftande och matnyttiga ämnen. Mer information kommer! 

 • Göteborg - torsdag 3 maj kl. 9.30-16.00
  Radisson Blu Scandinavia Hotell 

Välkommen att anmäla dig i Regionkalendern! 

 

Hosta, feber, sveda, sår, värk i hals och öra - vad ska vi göra?

En återkommande utbildning för sjuksköterskor, nu senast den 8 februari 2018 i Göteborg.  

Presentation - Vårdhygien 
Presentation - Vanliga infektionssymtom i primärvården 

Bli en antibiotikasmart doktor!

En återkommande basutbildning för läkare i primärvården, nu senast den 23 november 2017 i Göteborg.

Presentation från utbildningen

 

Det är vanligt att äldre har bakterier i urinen. Hur är det i sår? 

Utbildning om infektioner hos äldre den 8 november 2017 i Borås. Presentationerna finns att ta del av nedan. 

Introduktion
ABU-UVI
Vårdhygien 
Bensår 

Stramas basutbildning för kontaktläkare i primärvård den 8 september 2017 i Göteborg

Presentationsmaterial från utbildning

Antibiotikaresistens - ett hot mot vår hälsa! För skolsköterskor den 7 september 2017 i Göteborg

Presentationsmaterial från föreläsningen 

Stramadag för primärvård den 3 maj 2017 i Göteborg

Här kan du ta del av en sammanfattning av dagen

Föreläsarnas presentationer: 

Introduktion och aktuell information från Strama - Maria Hess
Antibiotika från veterinärens horisont - Christina Greko
Den goda normalfloran, stör ej! - Christina Åhrén  
Bensår, en multidisciplinär utmaning - Lill-Marie Persson 
Borreliaserologi på vårdcentralen, följs rekommendationerna? - Maria Kylemark
Öronbilder, vad ser du? - Alexandra Eriksson (länk till SBU)
Multiresistent bakterie, vad gör jag? - Kerstin Möller
Smittskyddslagen i fyra nivåer - Peter Ulleryd
Akne och rosacea - Håkan Mobacken 

Regional Stramadag för primärvård den 19 maj 2016

Här kan ta du del av en sammanfattning av dagen

Föreläsarnas presentationer 

Introduktion och aktuell information från Strama - Tinna Åhrén
Efter ett år på WHO – global katalysator eller byråkratisk bromskloss vad gäller antibiotikaresistens? – Peter Ulleryd
Den lilla kirurgin – Gunnar Rimbäck
Varför gör vi inte som vi borde – den bedrägliga erfarenheten kontra evidens – Malin André
Behandling av pneumoni – Gunnar Jacobsson
Etiska dimensioner och dilemman i följden av antibiotikaresistens – Christian Munthe
Människor på flykt – infektioner och smittskydd – Leif Dotevall

Strama-arbete i VGR 

Följsamhet till Läkemedelsverkets rekommendationer för behandling av akut mediaotit hos barn 1-12 år - Alexandra Eriksson

Validering av primärvårdens tonsillitmodul samt utvärdering av följsamheten till behandlingsriktlinjer vid faryngotonsillit - Kalle Forsberg 

Följsamhet till behandlingsriktlinjer för akut faryngotonsillit - Parminder Singh 

Vårens utbildningar presenteras inom kort. 

Antibiotikasmart - en webbutbildning framtagen av Strama Stockholm och Sveriges kommuner och landsting.
Webbutbildning - Antibiotikasmart 

Sårsmart är ett test om sårdiagnostik och sårbehandling för sjukvårdspersonal. Förbättra din sårdiagnostik och sårbehandling inom sju typer av svårläkta sår.
Webbutbildning - Sårsmart

Självtester behandlingsriktlinjer Södra Älvsborg sjukhus (länken fungerar endast inom VGRs intranät)

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:28