Statistik

Statistik antibiotikaförskrivning Västra Götaland kvartal 4 2017

Här hittar du statistik över förskrivning av antibiotika på recept respektive förskrivning på våra sjukhus i Västra Götaland och nationell statistik.

Antibiotikaförsäljning och antibiotikaresistens inom humanmedicin
Läs mer här

Antibiotikaförbrukning och resistensläge hos människor och djur i Sverige
Läs årsrapporten här 

Här hittar du statistik över antibiotikaförbrukning och antibiotikaresistens från Sahlgrenska Universitetssjukhuset (länken fungerar endast inom VGRs intrnät) 

Senast uppdaterad: 2018-02-08 14:21