Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Syftet är att verka för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

298

298 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med september 2017.

Strama-app

Strama-app som webbsida
Strama-app till iPhone och Android kan laddas ner via Appstore eller Androidmarket och heter "Strama VGR".

Regnbågs-häftet

Nyheter Strama

Den totala användningen av antibiotika till inneliggande patienter fortsätter att öka. Detta går emot Västra Götalandsregionens mål, att nå en minskning med 10 % från 2015 till 2016/2017. Glädjande nog fortsätter sjukhusen dock att minska sin receptförskrivning.

Världsledande forskare möts i Göteborg 14-15 november för att diskutera de svåra etik- och värdefrågor på alla nivåer. Från sjukvårdens vardag till global politik som uppstår i arbetet med att bromsa resistensutveckling och hantera problem på grund av tilltagande resistens. Symposiet är avgiftsfritt och öppet för alla, men med bindande anmälan.

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland har minskat med 2 procent den senaste tolvmånadersperioden fram till och med juni 2017 jämfört med samma period året innan.

Här kan du läsa mer om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsplan och riktlinjer. 

Patientsäkerhetsplan 2017 
Riktlinjer för patientsäkerhet 2017 

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:31