Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Syftet är att verka för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

Uthämtade antibiotika-recept

299

uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med januari 2018.

Strama-appar

Strama VGR-app

Sök på "Strama VGR" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil.
Strama VGR-app som webbsida

Strama nationell app

Sök på "Strama nationell" i AppStore eller Google Play Store för att ladda ner till din mobil. 
Strama nationell app som webbsida

Regnbågs-häftet

Nyheter Strama

Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götalandsregionen har minskat med 2 % under 2017 jämfört 2016.

Antalet svenskar som drabbas av multiresistenta bakterier kommer fördubblas inom drygt 10 år jämfört med idag. 2050 beräknas antalet fall ha fyrdubblats till 70.000 personer årligen. I en färsk rapport har Folkhälsomyndigheten prognostiserat utvecklingen och fram till 2050 beräknas multiresistens ha kostat samhället 16 miljarder.

Regionens sjukhus fortsätter att minska sin användning av resistensdrivande medel.

Här kan du läsa mer om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsplan och riktlinjer. 

Patientsäkerhetsplan 2018

Riktlinjer för patientsäkerhet 2018

Patientsäkerhetsplan 2017 

Riktlinjer för patientsäkerhet 2017 

Senast uppdaterad: 2018-01-08 09:13