Strama Västra Götaland

Strama Västra Götaland är en del i det nationella Stramanätverket. Syftet är att verka för möjligheten till effektiv antibiotikaanvändning vid bakteriella infektioner hos människor och djur. På denna sida finns nyheter, utbildningar, informationsmaterial, statistik, kunskapsunderlag samt kontaktuppgifter till Strama Västra Götaland.

301

301 uthämtade antibiotikarecept per 1000 invånare i Västra Götaland under de senaste 12 månaderna till och med juli 2017.

Strama-app

Strama-app som webbsida
Strama-app till iPhone och Android kan laddas ner via Appstore eller Androidmarket och heter "Strama VGR".

Regnbågs-häftet

Nyheter Strama

Flera sjukhus har minskat användningen av resistensdrivande preparat, däremot ökar den totala användningen av antibiotika till inneliggande patienter.

Vårens Regionala Stramadag har ägt rum på Scandic Crown i Göteborg den 3 maj. Ta del av en sammanfattning av dagen.

Västra Götalandsregionen tillhör nu de 9 landsting/regioner med lägst förskrivning i Sverige. Antalet antibiotikarecept förskrivna till invånare i Västra Götaland är oförändrat fram till och med mars i år jämfört med samma period föregående år, d.v.s. 303 antibiotikarecept per 1000 invånare och år.

Här kan du läsa mer om antibiotikaresistens i Västra Götalandsregionens Patientsäkerhetsplan och riktlinjer. 

Patientsäkerhetsplan 2017 
Riktlinjer för patientsäkerhet 2017 

Senast uppdaterad: 2017-08-08 13:43