Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Agrotekniker 450 YH-poäng

Sökbar våren 2020

Du har möjlighet att skräddarsy din utbildning efter vad du har för intressen och mål. Det finns många valbara kurser och LIA - Lärande i arbete, vilket gör att du kan specialisera dig inom ett visst område. I vår tvååriga utbildning till agrotekniker får du fördjupade kunskaper inom lantbrukets husdjur, växtodling, teknik, ekonomi och arbetsledning. Du får både de senaste forskningsrönen varvat med erfarenhet från kunniga branschföreträdare tack vare vårt nära samarbete med Sveriges Lantbruksuniversitet, SLU, och näringslivet. Under din utbildning möter du över 100 experter och genom LIA:an kommer du ut i praktiken där du skaffar dig viktiga kunskaper och kontakter. Du har stora möjligheter att bygga ditt eget nätverk i branschen. 
 
Du som Agrotekniker kan bland annat arbeta på:
 
•Lantmännen
•Svenska Foder
•LRF Konsult
•Jordbruksverket
•Länsstyrelserna
•Växa
•Naturbruksgymnasierna
•Inom SLU:s försöksverksamhet
 
Många agrotekniker driver egna företag eller jobbar med driftledning på lantbruksföretag. 

Obligatoriska kurser

 • Grovfoderproduktion med biologi och kemi i växter och foder
 • Examensarbete
 • Arbetsliv och ledarskap
 • Kommunikation
 • Skog, ekologi och kretslopp 
 • LIA1
 • LIA2
 • LIA3
 • LIA4
 • LIA 5
 • Företagsutveckling och driftledning
 • Introduktion

Valbara kurser

 • Enskilt projekt 
 • Fördjupning Växtodling 
 • Grisproduktion  
 • Lammproduktion 
 • Mjölkproduktion med näringsfysiologi, fodermedel och fodertilldelning
 • Mjölkproduktion med omvärldsanalys, djurhälsa, avel och produktion
 • Nötköttsproduktion 
 • Redovisning, bokslut och beskattning 
 • Teknik för hållbar animalieproduktion 
 • Teknik för hållbar växtodling 
 • Växtodling 1
 • Växtodling 2 
I 3 kap 1 § förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan och med ändringar som hör ihop med Förordning om ändring i förordningen (2009:130) om yrkeshögskolan (SFS 2011:110) anges att behörig att antas till utbildningen är den som
1. avlagt en gymnasieexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning,
2. har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i 1,
3. är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning, eller
4. genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Äldre bestämmelser om behörighet gäller fortfarande för den som före den 1 juli 2015 har fått slutbetyg från ett fullständigt nationellt eller specialutformat program i gymnasieskolan eller från gymnasial vuxenutbildning, nämligen man är behörig att antas till
yrkeshögskoleutbildningar om man har lägst betyget Godkänt i minst 2 250 gymnasiepoäng. Dessutom kan de som uppfyllde de äldre kraven på behörighet för tillträde till utbildning före den 1 januari 2013 anses vara behörig.

Särskilda förkunskaper
Särskild behörighet krävs i form av följande kurser:
 • Marken och växternas biologi
 • Djuren i naturbruket
 • Fordon och redskap
 • eller motsvarande teoretiska kunskaper
samt minst 12 månaders yrkeserfarenhet inom lantbruk.

Om du saknar behörighet avseende gymnasiekurserna erbjuds möjligheten att läsa preparandutbildning för att få motsvarande kunskaper. Anmälan till preparandutbildning  PREPATH19 finns på https://yhvgr.alvis.gotit.se/student/:

Utbildningen startar: 2019-08-26
Utbildningen avslutas: 2021-05-28

Hur ansöker jag?
Du kan söka utbildningen genom att följa denna länk.

Kan jag söka om jag inte bor i Sverige?
Om du inte har svenskt personnummer, är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och är behörig till motsvarande utbildning och vill söka utbildningen; 
kontakta på BYS: naturbruk.bys@vgregion.se eller tel.nr. 0700-82 57 00.

Kan jag få CSN?
Ja, utbildningen berättigar till studiemedel via CSN.

Vill du driva företag?
I agroteknikerutbildningen får du kunskaper och färdigheter att framgångsrikt starta, driva och utveckla ett lantbruksföretag. Efter utbildningen kan du också ta anställning som exempelvis driftledare, förman, gårdsmästare, försökstekniker, säljare, handläggare eller liknande befattningar.

Var finns utbildningen?
Utbildningen finns på Kompetenscentrum Uddetorp strax norr om Skara och är en kvalificerad yrkeshögskoleutbildning på heltid i fem terminer. Du läser både obligatoriska och valbara kurser och teori varvas med praktik.

Du som Agrotekniker kan bland annat arbeta på:
 
•Lantmännen
•Svenska Foder
•LRF Konsult
•Jordbruksverket
•Länsstyrelserna
•Växa
•Naturbruksgymnasierna
•Inom SLU:s försöksverksamhet
 
Många agrotekniker driver egna företag eller jobbar med driftledning på lantbruksföretag. 

 

Preparandutbildning - Agrotekniker
Anmälan till preparandutbildning  PREPATH19 finns på https://yhvgr.alvis.gotit.se/student/:

Utbildningen startar: 2019-06-13
Utbildningen avslutas: 2019-09-22
Sökbar till och med: 2019-09-08

Löpande antagning till lediga platser för Preparandutbildning - Agrotekniker

Om du inte uppfyller den särskilda behörigheten avseende gymnasiekurserna som efterfrågas till utbildningen Agrotekniker 450 poäng så erbjuds här möjligheten att läsa preparandutbildning som innehåller de viktigaste delarna från kurserna

 • Djuren i naturbruket
 • Fordon och redskap
 • Marken och växternas biologi

För att bli antagen till preparandutbildningen krävs att du har anmält dig till Agrotekniker 450 poäng, anmälningskod BYSAT2H19. Denna anmälan görs via https://yhvgr.alvis.gotit.se/student/

Utbildningen kommer att bestå av litteraturanvisningar och instuderingsfrågor via en webbplattform.
Utbildningen kommer att avslutas med en tentamen som ska vara utbildningsanordnaren tillhanda senast onsdagen den 5 juni

OBS! Ett godkänt resultat på preparandutbildningen innebär inte att man är antagen till utbildningen Agrotekniker 450 poäng OBS!

För frågor om denna utbildnings genomförande kontakta utbildningsledare Barbro Mattsson barbro.mattsson@vgregion.se

Barbro Mattsson

Utbildningsledare
Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel
Telefonnummer
Senast uppdaterad: 2019-11-07 10:45