Verksamhetsledare inom hästrelaterade näringar

Studietakt och studieform

Helfart, semidistans med platsträffar på Axevalla Hästcentrum

BYS erbjuder distansutbildning för dig som vill arbeta med verksamhetsledning i hästnäringen, i eget företag eller som anställd.

Om utbildningen

Utbildningen Verksamhetsledare i hästrelaterad näring är på heltid på distans under ett år. Under året anordnas totalt 14 klassträffar á tre dagar per tillfälle, och ungefär hälften av dessa är platsförlagda i Skara, övriga digitala. Vid träffarna har du föreläsningar med spetskompetens ur hästnäringen, studiebesök på stora som små företag i hela hästsektorn, redovisning av uppgifter, workshops och mycket inspiration till eget arbete. Du får möjlighet att bygga starka nätverk för framtiden i din klass och genom möten med personer/företag under utbildningens gång. Till utbildningen söker sig personer från hela hästnäringen, man får en bred inblick och inspiration av varandra. Mellan träffarna sker kontakten med lärare över internet. 

Biologiska Yrkeshögskolan har anordnat utbildning för att driva verksamhet i hästnäringen sedan 1998. Många studenter har fått hjälp på vägen till nya tjänster i hästsverige eller att utveckla eller starta egna hästföretag.  

Den svenska hästnäringen har stor utvecklingspotential men står också inför utmaningar. Med rätt kunskap kan du starta eller utveckla en verksamhet så att den blir långsiktigt hållbar och attraktiv att arbeta i.

Under utbildningen läser du kurser som ger dig verktyg att analysera och planera driften av en hästverksamhet. Kurserna har hästen som gemensam nämnare men fokus ligger på att driva näring. Ämnen utbildningen tar upp är t ex entreprenörskap, kommunikation, arbetsmiljö, verksamhetsutveckling, funktionella arbetsplatser, ledarskap, ekonomi, innovation och digitalisering, hållbar hästnäring, hästunderstödda insatser. Ditt examensarbete består i att göra en verklig eller fiktiv affärsplan för en befintlig eller nystartad verksamhet. 

Utbildningsinnehåll

Kurser

 • Affärsplan
 • Arbetsliv och ledarskap
 • Entreprenörskap, kommunikation och värdskap
 • Företagsekonomi och redovisning/bokslutsanalys
 • Hållbar hästnäring, innovation och digitalisering
 • Hästanläggningar och arbetsmiljö
 • Hästunderstödda insatser
 • Verksamhetsutveckling och organisation

Behörighet

Grundläggande behörighet

Den grundläggande behörigheten innebär att du uppfyller något av följande:

 1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
 2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
 3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till motsvarande utbildning.
 4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Särskilda förkunskaper

 • Minst 1 års yrkeserfarenhet på heltid inom hästsektorn (anställning t ex inom ridskola, stuteri, travstall eller annat hästföretag, annans eller eget)

        eller

 • Minst 2 års yrkesverksamhet på heltid, oavsett område, samt intyg från utbildning/ar arrangerade av organisationer tillhörande Hästhållningens Yrkesnämnd (HYN) och/eller Hästnäringens Nationella Stiftelse HNS. Dessa kan ha utförts på arbetstid eller fritid.

Reell kompetens

Om du saknar en viss del av behörigheten, men anser att du har motsvarande kunskaper genom arbete eller annan utbildning så kan du söka på reell kompetens.


Att studera hos oss

Här hittar du information om ansökan och antagning och allt annat praktiskt som rör dina studier.

Åse Ericson

Utbildningsledare

Telefonnummer

Vid frågor om antagningen

Naturbruksförvaltningens växel

Telefonnummer